15 december 2021

En företagsam lagspelare som inte är rädd för att ta beslut. Så beskrev Karin Axelsson sig själv när hon utsetts till ny dekan för Filosofiska fakulteten. Nu, fyra år senare, står hon inför ett nytt uppdrag – som prorektor för Linköpings universitet.

Not Found

– Grundpersonligheten är den samma, men att vara dekan är ganska ensamt. Jag har haft ett bra dekanat och kansli runt mig men i slutändan är man ensam om besluten. Som prorektor kommer jag ingå i universitets ledningsgrupp, det är troligen mer av ett lagspel, och det lockar mig. Man ingår i en tydligare grupp som skapar tydliga förutsättningar för hur universitetet ska utvecklas och ta nya steg.

Man skulle kunna kalla Karin Axelsson för en LiU-produkt. Här läste hon systemvetenskap mellan 1988 och 1991, därefter forskarutbildning i informatik. Hon har arbetat som forskarstudierektor, proprefekt, föreståndare för en centrumbildning, programansvarig, prodekan och de senaste fyra åren alltså dekan för Filosofiska fakulteten.

Ny utbildning med Linköpings-twist

Under de fyra åren har det hänt ganska mycket. Utbildningar har avvecklats och nya startat.
– Avveckling är aldrig roligt och det väcker känslor just när det sker. Men det handlar om prioriteringar, vad ska man göra om för få söker utbildningarna, frågar Karin Axelsson retoriskt.
Nya utbildningar som utvecklats under Karin Axelssons ledning är kandidatprogrammet Globala studier som hade högt söktryck när det startade hösten 2021. Utbildningen finns på andra lärosäten men här med en Linköpings-twist.

– Att attrahera fler studenter är en övergripande viktig fråga för LiU, säger Karin Axelsson. Och det gör man inte enbart med bättre broschyrer utan med nya, lockande utbildningar. Det är något jag hoppas kunna arbeta med i min nya position som prorektor.

Linköpings universitet har alltid varit bra på tvärvetenskap, det är något av ett signum för LiU, både vad gäller forskning och utbildning. Men man kan inte slå sig till ro, utan måste fortsätta att utveckla. Då räcker det inte med att jobba på fakultetsnivå, det är en fråga man måste driva på högsta nivå, menar Karin Axelsson.
– Det jag kan tillföra i rollen som prorektor är bland annat att visa vad humaniora och samhällsvetenskap kan bidra till i många olika utbildningarna utanför Filosofiska fakulteten, att det inte bara är något man lägger till i slutet av sin master. Det handlar till exempel om att förstå hur människor fungerar, förstå det politiska systemet, samhällsstrukturen och historiska skeenden. Ett flerfakultetsuniversitet som LiU har goda möjligheter att bygga stryka tillsammans, över fakultets- och institutionsgränser både inom utbildning och forskning.

"Man blir bättre ihop"

Det kan ses som något av ett vägval, att lämna forskningen och utbildningen för uppdraget som dekan och nu prorektor.
– Jag har inte helt släppt forskningen, medger Karin Axelsson. Jag har skrivit några artiklar per år, bihandlett doktorander och varit sakkunnig i olika uppdrag. Men det är på marginalen och mest för nöjes skull.

Att nu ta steget och bli prorektor kan ses som ytterligare ett steg bort från forskningen. Fick du fundera innan du tackade ja?
– Det var självklart roligt att bli tillfrågad, jag kände mig både glad och hedrad. Kanske var det det där med ”företagsam lagspelare som vågar ta beslut” som gjorde att jag fick frågan. Jag vågar ta beslut men gör gärna saker tillsammans, man blir bättre ihop. Jag kan också bidra med fakultetsperspektivet. Även min ämnesmässiga bakgrund i informatik, med en nykter syn på digitalisering och att jobba med organisationsförändringar, kan ha bidragit.

Vid årsskiftet börjar Karin Axelsson som prorektor. Det är bara några veckor kvar. Hur förbereder man sig för ett sånt uppdrag?
– Framför allt genom att lämna över nuvarande uppdrag till min efterträdare Ulf Melin. När man ska börja ett nytt uppdrag går man och tänker på det lite hela tiden. Något jag gjorde när jag skulle ta över som dekan var att skriva ner funderingar, tankar och iakttagelser, bara som stödord. Det blev till slut nästan som ett manifest och något jag har haft jättestor nytta av. Nu har jag börjat på en lika dan lista.

Faktaruta

  • Namn: Karin Axelsson
  • Ålder: 53 år
  • Familj: Man och tre vuxna barn
  • Bor: I Linköping
  • Gör på fritiden: Tillbringar gärna tid på lantstället i Svartmåla. Läser böcker och tränar till husbehov.
  • Lyssnar på: Winnerbäck och historiepoddar
  • Tittar på: Sport, både från läktaren och TV-soffan
  • Läser just nu: Donna Leones bok ”Dödlig bekantskap” om kommissarie Brunetti i Venedig.
  • Aktuell som: Prorektor för Linköpings universitet för perioden 2022 – 2024.

 

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.