06 oktober 2020

Linköpings universitet är ett av flera svenska lärosäten som har nära forskningssamarbeten med japanska lärosäten inom ramen för projektet MIRAI. LiU-forskare är bland annat engagerade i samarbeten kring nya energitekniker och material, hållbar användning av våtmarker samt åldrande.

MicroStockHub

När nu projektet går in i en andra fas är inte mindre än elva svenska och åtta japanska lärosäten med. MIRAI 2.0 koordineras av Göteborgs universitet tillsammans med Nagoya University i Japan.

 

Mirai betyder framtid på japanska. Projektet syftar till att stärka relationen mellan Sverige och Japan inom utbildning, forskning och innovation. I fokus står främst forskare som är tidigt i karriären, inklusive doktorander, och ämnena hållbarhet, materialvetenskap, åldrande samt innovation och entreprenörskap.

 

Projektets första fas pågick mellan 2017 och 2019 och resulterade i flera gemensamma forskningsansökningar och lyckade samarbeten.

 

– Vi är mycket nöjda med utfallet för vår del hittills. Vi har etablerat bra samarbeten inom samtliga områden. Projektet fokuserar på stora samhällsutmaningar, där det är viktigt att arbeta globalt och där Japan är en mycket spännande och värdefull samarbetspartner, säger Peter Värbrand, vice rektor för samverkan vid Linköpings universitet.

 

Gábor Méhes. Foto Thor BalkhedInom ramen för MIRAI-samarbetet har bland annat LiU-forskaren Gábor Méhes (t.h) vid Laboratoriet för organisk elektronik arbetat tillsammans med forskare vid Kyushu University med att försöka skapa miljövänlig och billig energi genom att kombinera elektroaktiva bakterier med nanopartiklar. Klimatprofessorn Björn-Ola Linnér samarbetar med forskare vid Sophia University i Japan i ett projekt kring återställning och användning av våtmarker, som kan fånga upp kväve och fosfor och därmed minska övergödning av haven.

 

Båda dessa exempel lyfts fram när MIRAI 2.0 har kick-off den 7-8 oktober.

 

Tre seniora LiU-forskare är nominerade att ha ansvar för och utforma inriktningen av de akademiska ämnena i MIRAI 2.0. Det är professor Jens Birch, IFM, inom materialvetenskap, professor Andreas Motel Klingebiel, IKOS, inom åldrande och professor Björn-Ola Linnér (TEMA) inom hållbarhet. Alla tre har varit verksamma inom MIRAI sedan 2017.

 

Mer information om MIRAI 2.0 och kommande kick-off finns på hemsidan www.mirai.nu.

 

Kontakt:

Helena Balogh, projektledare för LiU-MIRAI 2.0, 013-28 68 48, helena.balogh@liu.se

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.