06 oktober 2020

Linköpings universitet är ett av flera svenska lärosäten som har nära forskningssamarbeten med japanska lärosäten inom ramen för projektet MIRAI. LiU-forskare är bland annat engagerade i samarbeten kring nya energitekniker och material, hållbar användning av våtmarker samt åldrande.

MicroStockHub

När nu projektet går in i en andra fas är inte mindre än elva svenska och åtta japanska lärosäten med. MIRAI 2.0 koordineras av Göteborgs universitet tillsammans med Nagoya University i Japan.

 

Mirai betyder framtid på japanska. Projektet syftar till att stärka relationen mellan Sverige och Japan inom utbildning, forskning och innovation. I fokus står främst forskare som är tidigt i karriären, inklusive doktorander, och ämnena hållbarhet, materialvetenskap, åldrande samt innovation och entreprenörskap.

 

Projektets första fas pågick mellan 2017 och 2019 och resulterade i flera gemensamma forskningsansökningar och lyckade samarbeten.

 

– Vi är mycket nöjda med utfallet för vår del hittills. Vi har etablerat bra samarbeten inom samtliga områden. Projektet fokuserar på stora samhällsutmaningar, där det är viktigt att arbeta globalt och där Japan är en mycket spännande och värdefull samarbetspartner, säger Peter Värbrand, vice rektor för samverkan vid Linköpings universitet.

 

Gábor Méhes. Foto Thor BalkhedInom ramen för MIRAI-samarbetet har bland annat LiU-forskaren Gábor Méhes (t.h) vid Laboratoriet för organisk elektronik arbetat tillsammans med forskare vid Kyushu University med att försöka skapa miljövänlig och billig energi genom att kombinera elektroaktiva bakterier med nanopartiklar. Klimatprofessorn Björn-Ola Linnér samarbetar med forskare vid Sophia University i Japan i ett projekt kring återställning och användning av våtmarker, som kan fånga upp kväve och fosfor och därmed minska övergödning av haven.

 

Båda dessa exempel lyfts fram när MIRAI 2.0 har kick-off den 7-8 oktober.

 

Tre seniora LiU-forskare är nominerade att ha ansvar för och utforma inriktningen av de akademiska ämnena i MIRAI 2.0. Det är professor Jens Birch, IFM, inom materialvetenskap, professor Andreas Motel Klingebiel, IKOS, inom åldrande och professor Björn-Ola Linnér (TEMA) inom hållbarhet. Alla tre har varit verksamma inom MIRAI sedan 2017.

 

Mer information om MIRAI 2.0 och kommande kick-off finns på hemsidan www.mirai.nu.

 

Kontakt:

Helena Balogh, projektledare för LiU-MIRAI 2.0, 013-28 68 48, helena.balogh@liu.se

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.