23 maj 2022

Adel Daoud, biträdande professor i analytisk sociologi, har valts in som en av sex nya ledamöter i Sveriges unga akademi. Ledamotsperiod 2022–2027.

Adel Daoud, biträdande professor i analytisk sociologi vid Linköpings universitet, affilierad docent, ChalmersAdel Daoud, biträdande professor i analytisk sociologi vid Linköpings universitet, affilierad docent, Chalmers Foto Astrid Dünkelmann

– Jag engagerar mig i Sveriges unga akademi eftersom akademin erbjuder ett unikt tillfälle att förändra, förbättra, och förädla svenska universitet och deras position globalt, säger Adel Daoud.

Adel Daoud disputerade i sociologi 2011 med avhandlingen Scarcity, Abundance, and Sufficiency – Contributions to Social and Economic Theory, vid Göteborgs universitet.  Efter det hade han positioner vid Harvard University, University of Cambridge, Max Planck Institute for the Studies of Societies och Alan Turing Institute. Han började jobba på Institutet för analytisk sociologi 1 april 2021.

Passionerad fattigdomsforskare

Ungefär 900 miljoner av jordens befolkning lever i extrem fattigdom och en tredjedel av dessa lever i Afrika. Vardagen i extrem fattigdom har stora effekter både på kort och på lång sikt, eftersom den riskerar att leda människor in i en ond cirkel av otillräcklighet, och därmed fånga dem i så kallade fattigdomsfällor. Ett sätt att bryta sådana onda cirklar är att ingripa genom utvecklingsprojekt – fattigdomsinterventioner. Men på grund av brist på data så kan forskare inte utvärdera olika typer av interventioner, och besvara grundläggande frågor.

Idag är Adels forskning mycket mer tillämpad och handlar om global fattigdom. Han leder en forskargrupp som jobbar med att identifiera i vilken utsträckning afrikanska samhällen är fångade i fattigdom och att öka vår förståelse för hur olika konkurrerande fattigdomsinterventioner förändrar dessa samhällens möjligheter att ta sig ur fattigdomsfällor.

– Jag är en kombination av samhällsvetare, fattigdomsforskare och datavetare. Min grupp utvecklar artificiell intelligens-algoritmer för att mäta fattigdom från satellitbilder och för att analysera effekten av lokalbistånd, berättar Adel Daoud.

 
Vi är både hedrade och glada över att få välkomna nya ledamöter. Unga akademier samarbetar världen över och arbetet med att stå upp för frihet och kunskap är viktigare än någonsin.
Mia Liinason, ordförande i Sveriges unga akademi och professor i genusvetenskap, Lunds universitet

Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi är en plattform som ger yngre forskare en stark röst och möjlighet att tillsammans lyfta blicken och bidra till ett bättre forskningssystem och samhälle. I bred representation från olika forskningsfält och lärosäten utvecklas forskningspolitiska förslag, internationellt samarbete och utåtriktat arbete för att nå ut med forskning till barn och unga.

Fler LiU-forskare i Sveriges unga akademi

Aktiv ledamot: Sara Liin (neurobiologi) 
Alumn: Johanna Rosén (materialfysik), Ericka Johnson (genusvetenskap), Magnus Jonsson (organisk elektronik), Karl Wennberg (företagsekonomi), Per Eklund (fysik).

 

 

Korta fakta om Adel

Född

10 november 1981

Intressen

Familjen och promenader är centrala delar av min dag. Älskar att testa nya maträtter från hela världen som en inspirationskälla till min egen matlagning. Säger inte nej till en inbjudan för att åtnjuta klassiska eller nya science fictionfilmer, eller brädspel. 

Övrigt

Har spelat fotboll i juniorallsvenskan.

Organisatorisk tillhörighet

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.