15 januari 2024

Nu lanseras studenthälsa.se – en webbportal som ska hjälpa alla studenter i Sverige till ett bättre mående. Linköpings universitet förvaltar samordningen av innehållet på sajten som tagits fram tillsammans med Stockholms universitet och Universitets- och högskolerådet (UHR).

Två personer sitter och pratar.
Ett nytt stöd för alla studenter i Sverige - nu finns webbportalen studenthälsa.se. Anna Nilsen

Satsningen med studenthälsa.se, som är ett regeringsuppdrag, kom till efter att både Folkhälsomyndigheten och Universitetskanslersämbetet, UKÄ, konstaterat att studenter mår betydligt sämre än arbetande personer i samma ålder. Uppdraget för att bygga upp sajten gick till LiU tillsammans med SU och UHR.
Målet med den nationella digitala portalen, som lanseras 15 januari 2024, är att samla allt som rör studenthälsa på ett ställe – ett slags 1177 för studenter. En person står och ler."Att jobba förebyggande, ta bort tröskeln för att söka vård är jätteviktigt och det tror jag den här portalen kommer att hjälpa till med", säger Andreas Engmark, teamledare i den nya förvaltningsorganisationen. Foto Magnus Johansson

– Att jobba förebyggande, ta bort tröskeln för att söka vård är jätteviktigt och det tror jag den här portalen kommer att hjälpa till med. Vi vet att det är lättare att till sig förebyggande information via en webbportal än att boka tid hos studenthälsan. Det här kommer samtidigt bli ett komplement och avlastning för personalen på landets studenthälsor, säger Andreas Engmark på LiU som varit projektledare under uppbyggnaden och nu blir teamledare på förvaltningsorganisationen för studenthälsa.se.

Två olika ytor

På sajten finns det två ytor. Den öppna delen är för studenter som kan hitta aktiviteter, fakta, övningar och intervjuer. Det kan vara förebyggande information om allt från stress och ångest till hur man får ihop vardagen och sin ekonomi. Det finns även en inloggad yta för alla som jobbar med studenthälsa vid landets lärosäten, där de kan dela med sig av goda exempel, kursutbud och evenemang.

– Det kommer även att finnas ett diskussionsforum, och det tror jag kommer att vara det absolut viktigaste. Här öppnas en plats att diskutera, få tips och råd och möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Viktig förankring

Genom hela arbetet med studenthälsa.se har förankring varit ett nyckelord. Webbportalen är utvecklad tillsammans med studenter och studenthälsomedarbetare från hela landet. Och det märks på slutresultatet, menar Andreas Engmark. En person sitter och pluggar.Studenter mår allt sämre, jämfört med jämnåriga som arbetar. Foto Anna Nilsen

– Det är en jättebra produkt. Vägvalen är gjorda tillsammans med studenter på den öppna ytan och med medarbetare på den inloggade ytan.

Det finns många fördelar med en gemensam nationell portal. Andreas Engmark är övertygad om att sajten kommer att komplettera det lokala utbudet hos landets universitet- och högskolor – inte minst hos de mindre lärosätena.

– Jag träffade två medarbetare på ett mindre lärosäte på en konferens. De har i dag ingen möjlighet göra något förebyggande utan mäktar bara med att sitta i samtal med studenter. För dem och deras studenter är det här fantastiskt! De kommer nu kunna erbjuda mängder av kurser, föreläsningar och workshops som finns på andra lärosäten.

LiU förvaltar innehållet

LiU kommer att ansvara för den nationella samordningen kring studenthälsa.se där en förvaltningsorganisation med bland annat innehållsredaktörer från LiU och Stockholms universitet ingår. UHR ansvarar och sköter driften av sajten.

Läs mer om webbportalen

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.