22 september 2021

Världen ser väldigt annorlunda ut beroende på vem man är, var man bor och vilken bakgrund man har. I boken ”Där historien tar slut” analyserar och reflekterar Stefan Jonsson, professor i etnicitet, över maktförhållanden i dagens globala värld. För det prisas han med Gerard Bonniers essäpris 2021.

Där historien tar slut – makt, monster och motstånd i en delad värld innehåller essäer om konst, film och litteratur som skildrar samma händelseförlopp från motsatta perspektiv.

Essäerna är klarsynta och erbjuder läsaren alternativa perspektiv och ståndpunkter, de exponerar västvärldens uppvisade framsidor och dolda baksidor, lyder en del av motiveringen till att prisa Stefan Jonsson med 2021 års Gerard Bonniers essäpris. Priset är ett svenskt litteraturpris som delas ut till svenska författare som publicerat böcker av essäkaraktär. Läs mer om motiveringen och priset här.

Stefan Jonsson är professor i etnicitet vid Linköpings universitet. Han forskar i huvudsak om kollektiva identiteter: Vilka är vi? Vilka är de andra? Och hur dras gränserna mellan oss? Där historien tar slut, av Stefan Jonsson, Norstedts förlag.Där historien tar slut - makt, monster och motstånd i en delad värld, Norstedts förlag, av Stefan Jonsson.

Essäformen lämpar sig väl för den som granskar sådana frågor, menar han. Den tillåter inte bara författarens eller forskarens eget perspektiv, utan också andras motperspektiv.

– En bra essä rymmer många röster. Och så sett är essän en kunskapsform i egen rätt, ett sätt att veta, analysera och tolka. Dessutom söker essän tilltala läsaren på ett starkare sätt än annan sakprosa, exempelvis den akademiska.

Ett kännetecken för Stefan Jonssons essäer är att de ofta utspelar sig i skärningspunkten mellan det konstnärliga och det politiska. Han resonerar till exempel om film, litteratur, och konst för att fördjupa bilden av politiska konflikter, maktförhållanden, gränser och våld.

– Därför blir jag glad över priset. Jag skriver i en kritisk och samhällsengagerad essätradition. Priset är ett erkännande av den traditionen.

Stefan Jonsson är författare till flertalet böcker på svenska och engelska och även verksam som kulturkritiker och debattör.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.