LiU:s rektor i ledningen för europeiskt konsortium

Rektor Jan-Ingvar Jönsson har blivit invald i presidiet för European Consortium of Innovative Universities (ECIU), ett nätverk av 13 forskningsintensiva universitet.

Jan-Ingvar Jönsson, rektor.  Charlotte Perhammar

Samverkan med samhället har en central plats i de universitet som ingår i ECIU. De är också alla kända som förnyare av högre utbildning och entreprenörskap. Gemensamt för universiteten är även att de rymmer både teknik- och samhällsvetenskaper.

För Linköpings universitet är ECIU ett strategiskt viktigt nätverk, och med rektor Jan-Ingvar Jönsson i ledningen flyttar LiU fram sina positioner inom nätverket.
- Jag är mycket hedrad av uppdraget och det förtroende som jag har fått för att ta mig an den spännande framtiden för vårt konsortium, och att i partnerskap mellan våra tretton universitet leda arbetet mot ett öppet och inkluderande samarbete om ömsesidiga utmaningar inom utbildning, innovation och forskning, säger Jan-Ingvar Jönsson.

Bekräftade

Vid direktionens online-möte den 18 juni bekräftade ECIU-styrelsen det nya ECIU-presidiet under ledning av ECIU: s president Màrius Martínez (UAB). Presidiet för de närmaste tre åren består av Màrius Martínez (ECIU-ordförande), Mari Walls (ECIU-vice ordförande), Jan-Ingvar Jönsson (kassör) och Tom Veldkamp (koordinator Erasmus + ECIU-universitet).

Ett europeiskt universitet

Det nya presidiet kommer att arbeta nära tillsammans med övergången från ett nätverk av universitet mot en gemensam framtid som ett fungerande europeiskt universitet, som samverkar i ett öppet europeiskt ekosystem av industri och små och medelstora företag, icke-statliga organisationer, regioner och kommuner.

I juni 2019 fick ECIU grönt ljus från EU-kommissionen att starta ett första europeiskt och virtuellt universitet. Utbildningarna ska enligt uppdraget vara tvärvetenskapliga, utmaningsdrivna och bidra till att lösa samhällsutmaningar.
ECIU-presidiet har en avgörande roll för att förmedla ECIU University Vision 2030 internt i ECIU och externt till intressenter samt att påskynda den processen.

Utmana konventionellt tänkande

Under de följande månaderna måste ECIU-styrelsen fastställa viktiga strategiska riktningar. ECIU: s president Màrius Martínez är övertygad om att han kan lita på att ett starkt presidium leder förändringen:
- Jag är mycket hedrad att ha ombord tre stora rektorer vid våra universitet. Tillsammans kommer vi att arbeta för att bygga ett innovativt europeiskt universitet med nätverkets DNA som bas: Att utmana konventionellt tänkande och få en verklig inverkan i och utanför Europa, säger Màrius Martínez i ett uttalande från ECIU.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU