23 december 2021

I mitten av november deltog studenterna från Linköpings universitet på konferensen Hållbart Näringsliv som arrangerades av Aktuell Hållbarhet och Dagens Industri. Konferensen samlade specialister och företagsledare för att diskutera den affärsmässiga hanteringen av klimat- och hållbarhetsfrågorna.

En grupp människor på en konferens
Från vänster till höger Pontus Cerin, Lukas Mirsch, Stephanie Arenander, Nils Åsman, David Skoglund, Erik Bertilsson.

Det var åtta studenter från civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi som fick äran att delta på konferensen. Studenterna hade läst kursen Hållbar utveckling och företagande där de lärde sig om hur företag arbetar med hållbarhet och vilka strategier och verktyg som är väsentliga för hållbarhetsarbete.

Jag är otroligt glad och imponerad av våra studenter, säger Pontus Cerin, universitetslektor i industriell miljöteknik. Vid en stor paneldebatt så var våra studenter den mest aktiva gruppen i att ställa frågor som togs upp till panelen.

Det bekräftar även Elise Grosse hållbarhetschef på Sweco Architecture.

— Studenterna var mycket nyfikna, de kom fram och presenterade sig. Roligt att se att de inte var där bara för att lyssna, men även ställde frågor och diskuterade aktuella problem. Det är våra ungdomar som kommer att ha en viktig roll i framtiden. Vi står inför stora förändringar och samhället kräver innovation och andra sätt att tänka och agera.

Ambitionen med konferensen var att lyfta hållbarhetsfrågorna till högsta ledningsnivå, men studenterna fick också bekräftelse att kunskaper från de olika kurserna faktiskt används i arbetslivet.

Fyra personer på en scen (panel) i en konferens.Konferensen Hållbart Näringsliv 2021 som arrangerades av Aktuell Hållbarhet och Dagens Industri.

— Det jag uppskattade mest med konferensen var att få en inblick i stora företags syn på samhällsutmaningar samt hur näringslivet kan hitta innovativa lösningar till dagens samhällsproblem. Jag uppskattade även att det som diskuterades under konferensen gick att koppla direkt till olika teorier som vi har lärt oss under utbildningen. Det är roligt att känna att utbildningen ger mig en bättre förståelse för hur vår omvärld fungerar, berättar Erik Bertilsson som läser till civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet. 

Engagemang, samverkan och exjobbserbjudande

För oss på Sweco är det viktigt att ta ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi samarbetar med Linköpings universitet, till exempel, inom Viable Cities, och kan erbjuda en praktiknära kontext för studenter att bedriva sina exjobb. Just nu är det många frågor kring värdeskapande designutveckling kopplat till cirkulär ekonomi, EU-taxonomi och hur det kan rapporteras, men även beteenden för hållbara val är något vi fördjupar oss i, så då går det bra att höra av sig till mig i början av januari, säger Elise Grosse.

Det finns ett så stort engagemang inom hållbarhet och samverkan med näringslivet, så att om man vill påverka och bidra till en positiv förbättring även inom den aspekten så finns det massor med möjligheter och förutsättningar för att kunna göra det, säger Stephanie Arenander som också läser till civilingenjör i industriell ekonomi.

Högaktuell utbildning

Studenterna berättade att de tyckte att det var så roligt att så många av de saker som de har lärt sig i kursen togs upp av företag under konferensen och att många företag behöver hjälp med dessa.

I våra kurser läser studenterna om materialitetsanalys av företag, den kommande EU- taxonomin, kommande rapporteringskrav i EU, Scope 3-rapportering, problem med tillgång till data i rapportering och skevheter i hållbarhetsrapporter, samt om syftesdrivna företag, berättar Pontus Cerin.

Linköpings universitet strävar efter att erbjuda utbildningar som är intressanta, aktuella och relevanta och att studenterna som kommer ut på arbetsmarknaden är förberedda att hantera framtidens samhällsutmaningar.

- Då framtidens utmaningar ligger på oss som är studenter just nu anser jag att det är så viktigt och bra att man har med klimatfrågor och hållbarhet inom ens utbildning, egentligen oavsett vad man läser, då det är något som påverkar oss alla, säger Stephanie Arenander.

Kontakt

Utbildning

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.