Digitalt café om barns utsatthet på nätet

Den andra träffen för det nystartade nätverket för ideella krafter samlade cirka 60 deltagare och bjöd på föreläsning om barns utsatthet på nätet. Tillsammans diskuterade vi också hur vi ska arbeta vidare med etableringen av nätverket.

Nätverket för ideella krafter drivs gemensamt av Barnafrid och Childhood. Till denna andra nätverksträff bjöd vi in Lena Larsson, kriminalinspektör på Nationellt it-brottscentrum, som har lång erfarenhet av att arbeta med sexuella övergrepp mot barn på nätet. Hon lotsade deltagarna genom Polisens kampanj Delbart vars syfte är att öka kunskapen om, och förebygga sexualbrott mot barn på nätet. 

Bland annat berättade Lena att Polisen på senare år ser alltmer material som barn och unga själva skapar och lägger ut, att det handlar om yngre barn, med mer våld och större beslag. Satsningen Delbart innehåller mycket bra kunskap som riktar sig direkt till barn och unga, till skolor och till vuxna:

1 huvudfilm Delbart (15 minuter)
Lärarhandledning till filmen
Folder för vårdnadshavare
1 kortversion av huvudfilm (ca 4 minuter)
2 filmer (à 15 sekunder) för sociala medier
2 x 2 svarsbilder för sociala medier
1 film med polisens utredare

Lena Larssons viktigaste medskick till alla som arbetar inom ideella krafter är att de har en avgörande roll att stötta barn och unga som utsatts för sexualbrott på nätet – både inför och efter en polisanmälan. Det är en viktig del i läkandeprocessen. Efter sin föreläsning fick Lena många kloka frågor och också positiv feedback. Många menade att de kommer att ha stor nytta av materialet som finns i Delbart.
Till sist diskuterades den fortsatta etableringen av nätverket och vilka former deltagarna vill se att det fortsätter i. Barnafrid och Childhood kommer bland annat att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från några av organisationerna som ska bidra med sina kloka tankar och idéer för att utveckla nätverket.

 

Polisen har tillsammans med Polismuseet tagit fram ett utbildningsmaterial för skolor i syfte att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet.

Du hittar mycket bra material på Polisens hemsida.

Kontakt

Senaste nytt från LiU