13 december 2023

LiU-doktoranden Ágnes Csuth var inbjuden till Stockholm för att fira nobelpristagaren Katalin Karikó. De båda forskar om covidvaccin och har sina rötter i Ungern. I sällskap med talmannen och statsepidemiologen fick hon till slut en pratstund med Katalin.

Agnes, doktorand vid LiU, och Katalin Kariko på bild under nobelfestligheter i Stockholm.
LiU-doktoranden Ágnes Csuth och nobelpristagaren Katalin Karikó under firandet i Stockholm.

Talmannen, statsepidemiologen, kulturministern, OS-guldmedaljören och nobelpristagaren. Deltagarlistan var exklusiv under galan som Ágnes Csuth, doktorand vid Linköpings universitet och allergolog på Universitetssjukhuset i Linköping, blev inbjuden till. Hon var på plats i Stockholm för att fira nobelpristagaren i fysiologi eller medicin, Katalin Karikó. 

Karikó och hennes samarbetspartner Drew Weissman, fick nobelpriset "för deras upptäckter rörande nukleosidbasmodifieringar som möjliggjorde utveckling av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19".

Mötet med Katalin Karikó

Ágnes Csuth berättar att inbjudan kom från den ungerska ambassaden, på grund av hennes arbete med överkänslighet mot covidvaccin samt hennes roll som koordinator för överkänslighet mot covidvaccin inom den svenska föreningen för allergologi.

Hon deltog i två evenemang, där det första var en offentlig föreläsning på Historiska museet av nobelpristagaren Katalin Karikó, och det andra var en exklusiv gala för forskare och läkare med anknytning till ämnet.

Den exklusiva galan samlade en välkänd grupp av personligheter, inklusive nye statsepidemiologen Magnus Gisslén, talmannen Andreas Norlén, dubbla OS-guldmedaljören Susan Francia (Katalins dotter), ungerska kulturministern och nobelpristagarna Ferenc Krausz och Katalin Karikó. Ágnes fick möjligheten till en personlig pratstund med Katalin.

Bild på en forskningspublikation med en signatur av nobelpristagaren Katalin Kariko.Ágnes hade skrivit ut flera forskningspublikationer som hon fick signerade av nobelpristagaten Katalin Karikó under nobelfestligheterna. Vad pratade ni om?

– Jag berättade lite kort om vår forskning och vad vi jobbar med. Sedan bad jag henne att signera våra utskrivna forskningsartiklar som jag hade med mig.

Så du fick hennes autograf?

– Ja, det känns väldigt stort på flera sätt. Inte bara att hon är nybliven nobelpristagare, utan för att vi båda är från Ungern och att vi forskar om covidvaccin. Det var flera faktorer som kändes viktiga i sammanhanget," säger Ágnes om mötet.

Covid 19-vaccinet

Ágnes doktorandstudier handlar just nu om överkänslighet mot penicillin under handledning av professor Maria Jenmalm (huvudhandledare), och bihandledarna professor Lene Heise Garvey, professor Charlotta Enerbäck och Katharina Tiefenböck Hansson. Men det är hennes insatser inom överkänslighet mot covidvaccin som tog henne till nobelfestligheterna i Stockholm.

Ágnes blev involverad i studier kring överkänslighet mot covidvaccin i samband med att flera patienter remitterades till Allergicentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping i pandemins början. Dessa patienter visade sig ha fått en ovanlig reaktion på covidvaccinet.

– Vi ville göra en studie från första början för att skapa tydliga riktlinjer och vaccinera dem som vi bedömde ha högre risk för allvarliga reaktioner. Vi erbjöd utredning och vaccination med observation hos oss, på Allergicentrum för att kunna ge säker vård, förklarar Ágnes om starten på studien.

I samarbete med professor Maria Jenmalm och professor Lennart Nilsson har Ágnes varit en nyckelfigur vid Allergicentrum på Universitetssjukhuset i Linköping. Samarbetet sträckte sig även över gränserna till Danmark, där allergologen Lene Heise Garvey deltog och fokuserade på forskning kring polyetylenglykol (PEG) och PEG-överkänslighet. PEG kan i sällsynta fall orsaka snabba överkänslighetsreaktioner som ofta är allvarliga, kan även vara livshotande. PEG är en substans i mRNA-vacciner mot covid-19. PEG används ofta som en stabilisator i medicinska produkter och diverse läkemedel. Initialt misstänkte forskarna att PEG var huvudorsaken till de allvarliga allergiska reaktionerna hos patienterna.

– Vi ville samla egen erfarenhet kring det här och erbjuda patienter säker vård, betonar Ágnes, när hon beskriver den tidiga fasen av studien.

Förväxla stressrespons med allergologi

vaccination.Agnes och hennes forskarkollegor fann att stressrespons ofta förväxlats med allergi i samband med att vissa patienter fått covidvaccinet.
Foto Plattform
Ágnes förklarar att de genomförde omfattande utredningar och tester på cirka 40 patienter i studien, men resultaten visade att överkänslighet mot PEG inte var den primära orsaken.

– Det visade sig att de patienter som revaccinerades hos oss tålde vaccinet utan allvarliga biverkningar och vi misstänkte att stressrelaterade icke-immunologiska faktorer ledde till ett brett spektrum av olika symtom som tolkades som allergi vid vaccination, säger Ágnes och förklarar fenomenet som "immunisation stress-related response".

Ágnes poängterar att deras internationella samarbete, särskilt med Lene Heise Garvey, var avgörande för att skapa effektiva rutiner och för att förstå de komplexa sambanden kring överkänslighet mot covidvaccin.

– När vi utredde våra patienter hittade vi ingen överkänslighet mot vaccinet eller mot PEG genom hudtester och blodprover. Vi vaccinerade dem hos oss i en trygg miljö och sen såg vi att det gick bra, berättar Ágnes om det svåra arbetet med att ge säker vård under den osäkra perioden.

Hennes forskning och arbete understryker vikten av att snabbt anpassa sig till nya utmaningar och samarbeta för att lösa komplexa vetenskapliga frågor. Det är ett gott exempel på translationell forskning, som innebär att experimentella forskningsupptäckter snabbt kan överföras till reell patientnytta.

Livserfarenhet från Nobelpristagaren

Agnes, doktorand vid LiU, och Katalin Kariko på bild under nobelfestligheter i Stockholm.Ágnes Csuth fick en pratstund med nobelpristagaren Katalin Karikó i samband med nobelfestligheterna i Stockholm. Under mötet delade Katalin Karikó generöst med sig av sina livserfarenheter och personliga farhågor. Hon betonade vikten av att hantera både positiv och negativ stress på ett konstruktivt sätt.

– Hon tittar på alla dessa saker på ett väldigt positivt sätt och hon har berättat om hur man hanterar positiv och negativ stress, säger Ágnes och framhäver hur även en Nobelpristagare kan uppleva farhågor men resa sig och gå vidare mot sina mål. Denna insikt, delad av en Nobelpristagare, blev en inspirerande och värdefull tankeställare för många som deltog i firandet.

Ágnes Csuths möte med Katalin Karikó vid Nobelfestligheterna blir en minnesvärd milstolpe i hennes forskarkarriär och ett exempel på hur gränser kan korsas inom akademin.

Publikationerna som signerades

Omslag för publikation ''
Agnes Csuth, Anna Nopp, Jann Storsaeter, Lennart Nilsson, Maria Jenmalm (2022)

Clinical and Experimental Allergy , Vol.52 , s.812-819 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Lennart Nilsson, Agnes Csuth, Jann Storsaeter, Lene H. Garvey, Maria Jenmalm (2021)

Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology , Vol.21 , s.401-409 Vidare till DOI

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.