18 november 2021

Zebrafiskar, bananflugor och AI var ämnen som kom på tal när LiU:s cancerforskare möttes under LiU Cancer Retreat 2021. Ett utmärkt tillfälle att visa upp sitt arbete, få kollegial feedback och starta potentiella samarbeten.

Översiktlig bild av Hasselquistsalen där publiken lyssnar till ett föredrag under LiU Cancer Retreat 2021.
Omkring 80 personer deltog under LiU Cancer Retreat 2021 i Hasselquistsalen på Campus US. John Karlsson

Efter ett utdraget distansläge kunde nätverket LiU Cancer äntligen bjuda in till retreat på plats. Det blev en dag fylld av intressanta forskningspresentationer och diskussioner när omkring 80 personer deltog i Hasselquistsalen på Campus US. LiU Cancer Retreat 2021 inleddes med en kort välkomstpresentation av LiU Cancers ordförande Charlotta Dabrosin. Hon gladdes åt möjligheten att återigen kunna ses fysiskt på plats efter det digitala distansläget vi alla befunnit oss i.

Det årliga eventet LiU Cancer Retreat ger alla, från erfarna forskningsledare till nya doktorander, möjlighet att presentera projekt och framsteg inom forskning som deras forskargrupper erhållit anslag för från LiU Cancer. Ett utmärkt tillfälle att visa upp sitt arbete, få feedback från kollegor inom andra forskningsområden och att starta potentiella samarbeten.

I årets upplaga gavs extra utrymme i programmet åt doktorander och postdoktorer att presentera forskningsprojekt och framsteg inom respektive forskargrupper.

Yngre förmågor

Maike Bensberg, doktorand i Colm Nestors forskargrupp vid BKV, tar en kaffe i pausen under LiU Cancer Retreat 2021.Maike Bensberg, doktorand i Colm Nestors forskargrupp vid BKV. Foto John KarlssonMaike Bensberg, doktorand i Colm Nestors forskargrupp vid BKV, var en av deltagarna som fick möjligheten att presentera. Hon har varit med på flera LiU Cancer retreater, men i år var första gången hon höll ett muntligt föredrag.

- Som doktorand är det alltid fantastiskt att få möjligheten att presentera sitt arbete och forskargruppens senaste upptäckter inför en publik av experter som är LiU:s cancernätverk och få värdefull input till min forskning.

Maike ser också stora fördelar och vinster med att ingå i ett brett forskningsnätverk.

- För mig är den största vinsten att lära känna andra forskare, deras arbete och kompetensområden. Detta ger en möjlighet att bygga samarbeten. Vi har till exempel börjat arbeta med den zebrafisk-modell som Lasse Jensen upprättat på LiU. Detta lärde vi oss om på LiU:s senaste cancerretreat.

Bananflugor och zebrafiskar

Tvärvetenskaplig forskning är en stark tradition vid universitetet. LiU Cancer är inget undantag då nätverket innehåller forskare från en mängd discipliner. Det visade sig när Anita Öst, universitetslektor vid BKV, klev upp för sin dragning under eftermiddagen. Hon forskar om föräldrars matvanor och hur det förändrar inte bara deras egen hälsa utan också deras barns. Svaren söker hon i bananflugornas celler.

”Jag måste erkänna, jag är inte cancerforskare”, började hon sin presentation med, men efter en intressant föreläsning följde en diskussion som visade att det finns många beröringspunkter mellan Anitas forskning och de andra forskarna i salen.

- Jag tror att forskning om metabolism och epigenetik är intressant för flera strategiområden, säger hon.

Lasse Jensen.Lasse Jensen, biträdande professor vid HMV. Foto Kajsa JuslinOm man inte forskar på bananflugor kan man bedriva forskning på zebrafiskar. En som gör det är Lasse Jensen, biträdande professor vid HMV. Ett av hans forskningsprojekt handlar om individanpassad cancerbehandling med zebrafiskembryon. De har utvecklat en metod som de hoppas ska bli en integrerad del av den individbaserade behandlingen av cancerpatienter i framtiden. Detta med hjälp av zebrafiskembryon.

- Jag är beroende av samarbeten med andra forskare som intresserar sig för de zebrafisk-baserade cancermodeller jag utvecklar. LiU Cancer har varit en mycket viktig plattform i det avseendet.

Trender i forskningen

Nya tekniker och metoder verkade vara en trend under presentationerna under årets retreat. Om det tidigare år varit mycket fokus på att avprova medicinska hypoteser och lära sig mer om cancerbiologi, verkar fältet gå emot en mer teknikdriven forskning och det såg Lasse Jensen också.

- Det var mycket fokus på teknikutveckling och användning av nya tekniker inom specifika projekt. Det tycker jag är spännande då jag uppskattar dessa typer av forskning, säger Lasse.

Stig Linder, vice ordförande för LiU Cancer, är inne på samma linje.

- Det sker och har skett en stark metodutveckling inom biologi/medicin. Det finns helt andra möjligheter att analysera det genetiska materialet (DNA), modifieringar av DNA, analysera plasma/vävnaders/cellers proteininnehåll jämfört med för en del år sedan, säger han.

Förutom presentationer från forskare inom nätverket bjöds även talare in från SciLifeLab, Olink och Clinical Genomics. Där låg fokus på tillgängliga tekniker och metoder som kan vara forskare inom nätverket till gagn.

Peter Söderkvist, professor vid BKV, var en av de inbjudna talarna. Han informerade om den service och de tjänster som finns att tillgå i den lokala forskningsinfrastrukturen Clinical Genomics som etablerades i Linköping 2019. En plattform som ligger under SciLifeLab och som Peter är med och bedriver. En presentation som passade väl in på den tekniktrend man kunde skönja under dagen.

Ljus framtid

Stig Linder.LiU Cancer arbetar med väldigt olika typer av frågeställningar, allt från strukturbiologi till strålterapi av patienter.

- Det är mycket lärorikt att få ta det av forskningsresultat även från områden som ligger väldigt långt ifrån ens eget. Jag lärde mig massor och det var många intressanta fynd som presenterades, reflekterar Stig Linder.

Återväxten är god då många yngre forskare trädde fram och visade framfötterna.

- Vi har många yngre och lovande forskare inom nätverket och det finns all anledning att förvänta sig att dessa blommar ut ännu mer och kommer att föra forskningen framåt, säger Stig Linder om nätverkets framtid.

Tack till alla som var med och gjorde LiU Cancer Retreat 2021 till ett lyckat arrangemang!

Mer om LiU Cancer

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.