17 juni 2020

Juulia Suvilehto får 2,3 miljoner i anslag från Forte för sitt forskningsprojekt ”Social anpassning hos unga vuxna”. I projektet ska hon inspektera ensamhet och social anpassning – aktuella frågor i vårt moderna samhälle.

Juulia Suvilehto. John Karlsson

Vad betyder det för dig att få detta Forteanslag?
- Jag är mycket tacksam för detta Forteanslag. Detta är det första anslaget som tilldelats mig där det finns avsevärda medel till forskningsutgifter utöver min lön/stipendium. Som en forskare tidigt i karriären har mina tidigare projekt alltid varit tvungna att passa in i mina handledares planer och finansieringsram. Detta är en möjlighet för mig att göra något ambitiöst på mina egna villkor och få färdigheter och kompetens som jag kommer att behöva när jag går vidare till mer ledande forskningspositioner.

Vad handlar projektet ”Social anpassning hos unga vuxna” om?
- Detta projekt inspekterar ensamhet, vilket är en stor fråga i det moderna samhället. Vi vet att stora livsövergångar, som att börja på ett universitet, kan medföra dramatiska förändringar i individers ensamhetsstatus. En del människor, som inte brukade uppleva ensamhet, blir ensamma när de flyttar bort från sina familjer och gamla vänner. Men forskning har också visat att vissa människor som kan ha varit ensamma innan snabbt hittar nya sociala kontakter och blir mindre ensamma efter att de har börjat sina studier. Vi planerar att följa en grupp nya studenter som börjar vid LiU för att se vilka slags sociala beteendemönster som är förknippade med framgångar och utmaningar med social anpassning till deras nya miljö. Om det finns programansvariga för kandidatprogram som är intresserade av detta projekt och som eventuellt är intresserade av att deras program ingår i projektet, vänligen kontakta mig så kan vi diskutera detta ytterligare!

Vad hoppas du att din forskning kan bidra med i framtiden?
- Detta projekt hjälper oss att förstå hur vi människor skapar och upprätthåller sociala relationer. Detta är viktigt ur ett grundläggande vetenskapligt perspektiv, men också avgörande när man bygger interventioner för att bekämpa ensamhet. I framtiden kan detta projekt hjälpa oss att planera interventioner för att stödja sociala anpassningar i olika stora livsövergångar inklusive, men inte begränsat till att börja på universitetet. Om vi som samhälle är bättre kapabla att avvärja ensamhet kommer detta att ha stor inverkan på den mentala och fysiska välfärden för medborgarna i samhället.

Se de beviljade ansökningarna för Forte internationell postdok 2020.


Kontakt

Senaste nytt från LiU

Forskare diskuterar framför stor bildskärm som visar en bild av en hjärna.

Hjärnförändringar vid postcovid avslöjas med avancerad magnetkamerateknik

Forskare vid LiU har undersökt hjärnan hos 16 personer med långvariga symtom efter sjukvårdskrävande covid-19. Deras fynd kan bidra till insikter om de underliggande mekanismerna vid kvardröjande neurologiska problem efter covid-19.

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.