23 februari 2021

Grattis Katja Aglert som har blivit utsedd till professor på konstnärlig grund, något som är inte så vanligt på LiU. Katja är knuten till tema Genus och är konstnärlig ledare och biträdande chef för forskningsprojektet The Seed Box. Här berättar hon om sin konst och forskning.

Green Screen, konstverk av Katja Aglert.
Green Screen, konstverk av Katja Aglert. Katja Aglert

  

Vad vill du med din konst? Katja Aglert

– En central fråga i mitt konstnärskap är: hur kan vi använda oss av språk och samtidigt skapa nya uttrycksformer som inte bekräftar den ordningen vi vill sträva bortom? För att undersöka detta använder jag mig av de konstnärliga processerna för att ge mig in i något för mig hittills outforskat. Detta ser jag som en förutsättning för att skapa nya berättelser och kunskap bortom de gängse.

Vad vill du uträtta på LiU? 

Närbild på professor Katja Algert.– Utifrån de projekten jag arbetar med inom ramen för mitt arbete på LiU hoppas jag att med de konstnärliga perspektiven kunna bidra till olika transdisciplinära processer, dvs gränsöverskridande processer mellan konstfältet, akademiska fältet och samhälle. I min anknytning till tema Genus, liksom i min roll på The Seed Box, ser jag mig som en möjlig medskapare att tillsammans med kollegerna i olika projekt och sammanhang utforska potentialer över disciplinära gränser. Jag hoppas att jag kan bidra med nya perspektiv utifrån det konstnärliga. Det kan till exempel handla om att diskutera materiella relationer, och dess olika betydelsebärande dimensioner. Detta kopplar tillbaka till min centrala fråga som jag nämnde inledningsvis. Hur vi genom att forma eller materialisera saker på andra sätt än vi brukar, också kan påverka det vi berättar och därmed skapa nya perspektiv.

 

  Varför är konst viktig?

– Konst är viktig på olika sätt i olika tider och samhällen. Generellt tycker jag att konst har en potential att bidra med nya berättelser. Vi vet att om vi bara får höra samma saker om och om igen så tror vi kanske till slut att det är det enda som gäller.. Men konst låter oss inte nöja oss med det utan prövar att sätta ihop saker som inte brukar sättas ihop, placerar sida vid sida det oväntade. Som jag ser det är konst per definition gränsöverskridande. Konst skapar nya hybridformer genom olika experiment och korsbefruktningar över kategoriserande gränser, genregränser med mera. Den föreslår nya former, konstellationer och berättelser.

Vilken är dina hjärtefrågor?

– Att konstnärligt utforska berättelser och materialiseringar bortom idén om människan i alltings centrum, ligger mig varmt om hjärtat. Att ta känslor på allvar som kunskap, erfarenheter och bärare av mening inom konst och andra fält tycker jag också är relevant. Jag strävar också i nästan allt jag gör efter någon form av delad erfarenhet hos alla inblandade som påverkar oss. Erfarenheten att vara del av något som har kraft att i smått och stort förändra och göra skillnad.

Forskning

Senaste nytt från LiU

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.