02 maj 2023

Det är stor skillnad mellan olika drycker när det gäller att frigöra antioxidanten lutein från spenat i smoothies. Forskare vid LiU har undersökt 14 vanliga mjölk- och växtbaserade drycker och kommit fram till att fyra av dem hjälpte till att frigöra lutein. Jämfört med vatten hade några drycker en negativ effekt på mängden lutein i spenatsmoothie.

 smoothie och spenatblad.Forskarna har undersökt vilka drycker som är bäst på att frigöra antioxidanten lutein från spenat i smoothies. Foto tashka2000

Att spenat innehåller nyttigheter känner de flesta till. Ett av många ämnen som finns i bland annat spenat och grönkål är antioxidanten lutein. Flera experimentella studier har tidigare visat att lutein kan dämpa processer kopplade till inflammation och alltmer forskning pekar mot att låggradig, kronisk inflammation är en viktig faktor bakom hjärt-kärlsjukdom.Rosanna Chung.Rosanna Chung. Foto Magnus Johansson

– Lutein är ett bioaktivt ämne. Vi har studerat lutein på liknande sätt som när man studerar ett läkemedel. I den här studien undersökte vi hur lutein frigörs från färsk spenat, säger Rosanna Chung, biträdande universitetslektor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet, som har lett studien som publicerats i tidskriften Nutrients.

Eftersom kroppen inte kan tillverka lutein, menar forskarna bakom den aktuella studien att det är intressant att ta reda på hur intaget av lutein från kosten kan optimeras. Forskargruppen har tidigare visat att tillagningsmetoder där spenaten hettas upp bryter ner en del av luteinet, medan om spenaten mixas i en smoothie blir mer lutein tillgängligt.Mixer, spenatblad och labbutrustning.Forskarna undersökte olika mjölk- och växtbaserade drycker som kan köpas i en mataffär. Foto Magnus Johansson

Det kan också spela roll vilka de övriga ingredienserna i smoothien är. Eftersom lutein är fettlösligt och inte löser sig bra i vatten, behöver det hjälp av magsaften och ämnen i maten för att frigöras från växtmaterialet och tas upp av våra tarmar. Forskarna misstänkte att vissa ämnen i det vi äter, som fett, kolhydrater, proteiner och fibrer kan påverka hur mycket lutein som blir tillgängligt för kroppen att ta upp. Effekten av produkter som yoghurt kan också skilja sig åt på grund av fermentering. Men produkter som är brett tillgängliga på marknaden undersöks sällan i vetenskapliga studier.

Forskarna har undersökt hur olika drycker, som kan köpas i mataffären, påverkar mängden lutein som frigörs i smoothien. Dryckerna som användes kom från både djur- och växtriket.Två provrör med grön vätska som skiktat sig i lager.Enzymerna bryter ner den mixade spenaten så att lutein frigörs. Efter centrifugering syns olika skikt. Foto Magnus Johansson

Forskarna mixade spenat med de olika dryckerna. De använde sedan en metod som efterliknar matspjälkningen i människans mage och tarmar, genom att tillsätta de enzymer som bearbetar maginnehållet. Till sist jämförde de hur mycket lutein som fanns tillgängligt för kroppen att ta upp i smoothies gjorda av olika drycker eller med enbart vatten.

– Vi såg att bara 4 av de 14 undersökta produkterna ökade frisättningen av lutein från spenatbladen i smoothie, jämfört med vatten. Komjölk med högre fetthalt och kokosmjölk hjälpte till att frigöra lutein. Däremot gav yoghurt, som brukar anses jämförbar med komjölk och ofta används på kaféer och liknande, inte så bra resultat, säger Rosanna Chung.

Att yoghurt är sämre på att frigöra lutein kan till viss del bero på fermenteringsprocessen. Det visade sig också att växtbaserade drycker, som ofta görs av nötter, baljväxter eller havre, skilde sig mycket åt.Jan Neelissen.Jan Neelissen. Foto Magnus Johansson

– Växtbaserade drycker har blivit allt vanligare i smoothies. Vi såg att sojabaserad dryck faktiskt var sämre än vatten på att frigöra lutein i smoothies med spenat. Med andra ord hade sojabaserad dryck en negativ effekt på luteinfrisättningen i vår studie, säger Jan Neelissen, doktorand och en av forskarna bakom studien.

Övriga växtbaserade drycker i studien påverkade inte luteinfrisättningen jämfört med vatten. Det är värt att känna till att smoothien bör drickas så snart som möjligt, eftersom lutein bryts ner snabbt.

Det är viktigt att notera att studiens resultat indikerar hur mycket lutein som finns tillgängligt för kroppen att ta upp, men det går inte att dra slutsatser om hur kroppen tillgodogör sig luteinet. Forskarnas nästa steg är därför att göra en studie på människor och mäta hur mycket lutein som tas upp från smoothies gjorda med olika vätskor.

Studien har finansierats med stöd av Dr P Håkanssons stiftelse, Hjärt-Lungfonden och Vetenskapsrådet och gjorts i samarbete med forskare vid Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Artikeln: The Effects of Dairy and Plant-Based Liquid Components on Lutein Liberation in Spinach Smoothies, Jan Neelissen, Per Leanderson, Lena Jonasson och Rosanna W. S. Chung, (2023), Nutrients, publicerad online den 2 februari 2023, Vol. 15, 779, doi: 10.3390/nu15030779

Mer forskning om antioxidanten lutein

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.