16 mars 2021

År 2005 lämnade Sofia Håkansson Buch Forum Scientum som nybakad doktor. I dag har hon en ledande roll inom stamcellsforskning och utveckling för danska Novo Nordisk.

Porträttfoto av en kvinna. Sofia Buch Håkansson. Foto: Privat

Hon har arbetat inom Novo Nordisk sedan 2006, alltså kom hon dit nästan direkt efter forskarskolan/nätverket Forum Scientium i Linköping, ett nätverk som nu firar 25 år.
- Jag hade aldrig varit där jag är i dag om jag inte hade gått en forskarutbildning. Novo Nordisk lägger stor vikt vid att medarbetarna inom forskningen har en doktorsgrad och gärna en post-doc, säger Sofia.

Olika uppdrag

Där har hon haft olika forskningsuppdrag. Senaste åren har hon byggt upp stamcells-CMC- och tillverkningsenheten från start i Danmark och USA, via sin roll som vice president för Stem Cell CMC & Manufacturing på Novo Nordisk i Köpenhamn.
- Inom detta forsknings- och utvecklingsområde är vårt fokus på cellterapier, förklarar hon.

Vad har varit bäst med Forum Scientium för dig?

- Jag kom i väg på saker som jag inte annars gjort. Forum arrangerade studieresor till företag och universitet och vi åkte till Vårdnäs kursgård på off site-konferens. Det vidgade vyerna.

Att göra sin avhandling på fyra år är mer av standard i dag, men var det pressande?

- Man har väl förträngt det nu. Men det är klart att det var pressande. Det är en väldigt viktig utbildning för en framtida vetenskaplig karriär.

Har du något tips till dagens medlemmar i Forum Scientium?

Våga att ta kontakt med den där forskargruppen som du vill veta mer om, våga fråga på ett seminarium, ta kontakt med föreläsaren. Använd varandras kunskaper och sök sparring hos varandra!

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.