18 mars 2021

Det nationella kunskapscentrumet Barnafrid lanserade i höstas ett kostnadsfritt basprogram för redan yrkesverksamma, för att öka kunskapen om våld mot barn. Redan har programmet omkring 10 000 registrerade användare.

Hennes Majestät Drottning Silvia, Socialminister Lena Hallengren och FN:s särskilda sändebud i frågor om våld mot barn, Dr Najat Maalla M’jid i ett digitalt möte. Vid den digitala lanseringen av Barnafrids basprogram om våld mot barn medverkade bland andra Hennes Majestät Drottning Silvia, Socialminister Lena Hallengren och FN:s särskilda sändebud i frågor om våld mot barn, Dr Najat Maalla M’jid.

Barn som utsatts för våld och övergrepp ska få ett tryggt och kunnigt bemötande, var i Sverige de än bor och vem de än träffar. Barnafrid lanserade därför i höstas ett kostnadsfritt basprogram som ger yrkesverksamma en kunskapsbas, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Nu har basprogrammet omkring 10 000 registrerade användare.
Utbildningen ger kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som har varit utsatta för våld eller övergrepp.
– Dessa barn finns mitt ibland oss och med rätt kunskap kan vi göra skillnad, säger Laura Korhonen, centrumchef för Barnafrid.
Basprogrammet är kostnadsfritt, tar en halv dag att genomföra och ger möjlighet till fördjupning inom flera områden. Utbildningen kan genomföras på egen hand eller tillsammans med kollegor i det så kallade gruppspåret.

Läs mer på Barnafrids egna webbsidor.

Barnrättsliga frågor intresserar

Barnafrid ser också att intresset för nätverksträffar och föreläsningar har ökat markant den senaste tiden, så mycket att extra tillfällen har fått sättas in.
- Vår nätverksträff kring unga som förgriper sig på andra barn och unga har 500 anmälda deltagare, säger Sandra Skoog, utredare på Barnafrid och ansvarig för träffen.

 Nationell strategi för att bekämpa våld mot barn

I början på mars meddelade regeringen att de föreslår att en ny lagändring om barnfridsbrott införs 1 juli 2021. En lag som innebär ett utökat skydd för de barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar som begås av och mot närstående. De presenterade även att det ska tillsättas en särskild utredare som ska ta fram förslag på en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
- Denna strategi är något som Barnafrid tillsammans med flera aktörer har kämpat med för att den ska bli verklighet. Detta kommer förhoppningsvis leda till ännu mer fokus på barnrättsfrågor och att vi fortsatt kan skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp, säger Laura Korhonen.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.