18 mars 2021

Det nationella kunskapscentrumet Barnafrid lanserade i höstas ett kostnadsfritt basprogram för redan yrkesverksamma, för att öka kunskapen om våld mot barn. Redan har programmet omkring 10 000 registrerade användare.

Hennes Majestät Drottning Silvia, Socialminister Lena Hallengren och FN:s särskilda sändebud i frågor om våld mot barn, Dr Najat Maalla M’jid i ett digitalt möte.
Vid den digitala lanseringen av Barnafrids basprogram om våld mot barn medverkade bland andra Hennes Majestät Drottning Silvia, Socialminister Lena Hallengren och FN:s särskilda sändebud i frågor om våld mot barn, Dr Najat Maalla M’jid.

Barn som utsatts för våld och övergrepp ska få ett tryggt och kunnigt bemötande, var i Sverige de än bor och vem de än träffar. Barnafrid lanserade därför i höstas ett kostnadsfritt basprogram som ger yrkesverksamma en kunskapsbas, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Nu har basprogrammet omkring 10 000 registrerade användare.
Utbildningen ger kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som har varit utsatta för våld eller övergrepp.
– Dessa barn finns mitt ibland oss och med rätt kunskap kan vi göra skillnad, säger Laura Korhonen, centrumchef för Barnafrid.
Basprogrammet är kostnadsfritt, tar en halv dag att genomföra och ger möjlighet till fördjupning inom flera områden. Utbildningen kan genomföras på egen hand eller tillsammans med kollegor i det så kallade gruppspåret.

Läs mer på Barnafrids egna webbsidor.

Barnrättsliga frågor intresserar

Barnafrid ser också att intresset för nätverksträffar och föreläsningar har ökat markant den senaste tiden, så mycket att extra tillfällen har fått sättas in.
- Vår nätverksträff kring unga som förgriper sig på andra barn och unga har 500 anmälda deltagare, säger Sandra Skoog, utredare på Barnafrid och ansvarig för träffen.

 Nationell strategi för att bekämpa våld mot barn

I början på mars meddelade regeringen att de föreslår att en ny lagändring om barnfridsbrott införs 1 juli 2021. En lag som innebär ett utökat skydd för de barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar som begås av och mot närstående. De presenterade även att det ska tillsättas en särskild utredare som ska ta fram förslag på en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
- Denna strategi är något som Barnafrid tillsammans med flera aktörer har kämpat med för att den ska bli verklighet. Detta kommer förhoppningsvis leda till ännu mer fokus på barnrättsfrågor och att vi fortsatt kan skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp, säger Laura Korhonen.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

Forskare håller tygbit framför ansiktet.

Snart blir dina kläder extramuskler

Textila muskler är ett ungt forskningsfält. På sikt kan tekniken byggas in i kläder som kan ge en extra boost vid tunga lyft, ge kramar på distans och hjälpa synskadade navigera i stadsmiljö.

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.