09 mars 2021

Coronakrisen gör att LiU:s omkring 32 000 studenter har svårt att vara på campus. Glädjande nog finns det digitala student-event. Den studiesociala verksamheten blir nu viktigare än någonsin, konstaterar kårerna.

porträtt kvinna framför vägg med gröna blad.
Beatrice Ronsten, kårordförande i Lintek.
- När det första beskedet kom var vi nog tyvärr ganska oförberedda, likt övriga samhället, och försökte efter bästa förmåga anpassa oss till situationen. Kårerna har kontinuerligt under året försökt att ta in åsikter från studenterna och representera alla studenter så bra som möjligt, säger Beatrice Ronsten, kårordförande i Lintek som i det här fallet även talar för kårerna Stuff och Consensus.

Märkesbacken, Campus Norrköping.
Foto
Magnus Johansson
Studentkårerna har samarbetat med universitetet i forum på olika nivåer genom studentrepresentanter.
- Hanteringen av Covid-19 är absolut komplicerad och vi upplever att det har varit blandad respons från LiU, men främst positiv. Det vi har saknat är tydlig kommunikation till studenterna. Många upplever att det är svårt att förhålla sig till vad som gäller under givna situationer. LiU har nog inte riktigt hittat rätt sätt att kommunicera med studenter på distans, men är på god väg.

Vad är svårigheten här?
- Ett stort problem är kommunikation kopplad till de restriktioner och riktlinjer som finns. Det är svårt för studenterna att veta vad som gäller och när.
Kårerna noterar också att det sociala sammanhanget och gemenskapen till sina kurskamrater och lärare, försvåras av distans- och hybridläget:
Märkesbacken, Campus US.
Foto
Emma Busk Winquist
- Många studenter har valt LiU för just att det är ett campusuniversitet. Vi ser att det organiserade studentlivet har fyllt en viktig funktion. Den tid och energi som många engagerade studenter har lagt ner vid sidan av studierna för att kunna ställa om event efter rådande läge har varit essentiellt.
Tentamina och examinerande moment har också skapat oro för smitta hos en del studenter.
- Till exempel studenterna på Medicinska fakulteten känt en ökad stress i samband med sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som har påverkats på grund av pandemins belastning på sjukvården.

Men kårerna understryker också att de samarbetar med universitetet, att pandemin är en speciell situation och att kommunikationen förbättras.
A-huset, Campus Valla, Linköping.Märkesbacken, Campus Valla. Foto David Einar Nygren- Från kårernas håll upplever vi att den film (om rutiner vid examinationer, red anm) som lanserades precis före jul underlättade en del för studenterna. Hoppas nu att examinationerna kan vara mer förberedda och kännas tryggare för studenterna, säger Beatrice Ronsten.

(Se LiU:s Youtube-film om rutiner vid examinationer , enligt läget i december 2020)

Vilka råd kan ni ge till era medlemmar?
- Våga att fråga. Det kan vara att fråga din examinator, utbildningsbevakare på sektionen, eller kåren. Du förtjänar en så bra studietid som möjligt under dessa omständigheter men det är nästintill omöjligt att veta vad dina utmaningar är om du inte frågar och utvärderar dina kurser. Hitta gärna en “corona-familj”, det kan vara svårt att enbart umgås med dem du bor med så hitta några få människor som kan vara en del av din närmaste krets.

Hur fungerar studentlivet?
- Det organiserade studentlivet vid LiU har tagit och fortsätter att ta ett stort ansvar i hanteringen av pandemin. Kårer, kårhus, sektioner och enskilda studenter har sedan i mars snabbt anpassat all sin verksamhet för att minimera risken för smittspridning i enlighet med gällande restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Vi ser också i studentgruppen en stor följsamhet till gällande restriktioner och råd. Det är många som vill göra rätt.

Affisch om ett student-evenemang på distans. Affisch om ett student-evenemang på distans.
Foto: Ulrik Svedin

"Viktigare än någonsin"

Enligt kårerna har studentlivet genomgått några olika faser under pandemin i samband med att smittspridningen har varierat i grad.
- Under våren ställdes mycket in, efter sommaren genomfördes en fantastisk mottagning under väldigt ordnade former där de nyantagna studenterna fick en bra start på universitetstiden. Studentlivet har under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 ställt om och hittat nya sätt att bidra med studentnytta genom mindre eller digitala event.
Den studiesociala verksamheten vid LiU är nu viktigare än någonsin, enligt kårerna:
- Vi tycker att det är oerhört roligt att se alla nya former av event som tar plats genom de digitala plattformarna.

Har du något tips på hur studenterna kan hitta till olika aktiviteter?
- Jag tänker att det bästa tipset är att följa sin kår, sin sektion eller en förening som man är intresserad av på sociala medier. Att teckna upp sig på nyhetsbrev, att mejla och fråga. Det finns massor av initiativ och digitala event, säger Beatrice Ronsten. 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.