10 mars 2021

Studenthälsan möter studenter som till exempel känner sig isolerade, och har svårt med motivationen. Frågorna har inte ändrat sig, men problemen härleds allt oftare till coronasituationen.

Porträtt av kvinna med glasögon, som tittar in i kameran.
Gunilla Johansson, psykoterapeut på Studenthälsan.
- Vi märkte en nedgång i antalet studentkontakter, när distansläget infördes. Vi tror att många tänkte att det var tillfälligt. Till hösten såg vi en ökning. De som söker sig till oss, gör det oftast för stress, nedstämdhet eller oro. Det är samma frågor som tidigare. Men så kommer omständigheterna fram, och de visar sig ofta vara kopplade till hur det är att sitta på hemmaplan och studera, säger Gunilla Johansson psykoterapeut.
På Studenthälsan finns olika kontaktpersoner och kompetenser för att möta studenter som behöver stöd. Verksamheten gjorde total omställning 2020, och slutade att träffa studenterna fysiskt.
- Först var det väldigt konstigt. Nu tycker jag att vi kan ha goda samtal med studenterna som söker sig till oss. Men självklart är det bättre att kunna träffas.

Hur tycker du att studenterna verkar hantera det nya läget?

- En del tycker att det är bättre. Men många tycker att det är svårt. Man tappar rutiner och motivation. Man blir isolerad. Inte minst de som kommer utifrån och som ska etablera nya kontakter i en ny stad får det svårt.

Alla känner nog igen
sig i att man kan bli passiv
Och vad kan ni hjälpa till med?
- Vi kan försöka att stötta dem. Se över vad de kan göra föra att hitta rutiner och i bästa fall hjälpa dem att hitta sin motivation. Det tycker jag är viktigt. Det är en ny utsatthet där man inte har sitt nätverk av kompisar, och kanske inte heller sin familj.

Har du något tips?

- Alla känner nog igen sig i att man kan bli passiv. Vi kanske inte ens gör det lilla vi kan. Ett digitalt samtal eller en promenad. Man behöver inte krångla till det men det kräver en annan ansträngning. På kort sikt är det kanske skönt att landa i soffan. Men på längre sikt kanske man ändå måste ta kontakter. Att höra av sig till någon studentkamrat, kanske.

Vad tror du att universitetet kan göra för sina studenter?
- Lärarna kan öppna föreläsningen med några enkla ord: ”Hur har ni det där ute?” Att se till så att de känner sig välkomnade. Kanske bekräfta att man förstår att det är tufft.

Små, enkla
öppningsfraser
kan hjälpa
Den sociala isoleringen är för många det allra svåraste, menar Gunilla Johansson. Därför är det viktigt för studenterna att känna sig inkluderade i ett sammanhang.

Har lärarna svårt för det här?
- Vi vet att många lärare gör väldigt mycket för sina studenter. Men jag tror att de också är stressade men att de även kan känna sig obekväma. Och att de inte tänker på att det betyder så mycket som det gör. Små, enkla öppningsfraser kan hjälpa. Man tror att det ska vara stort och krångligt men riktigt så behöver det inte vara.

Vad behöver Studenthälsan göra nu?
- Fortsätta att förmedla att Studenthälsan finns även i distansläge. Tröskeln till att kontakta oss behöver inte vara så hög. Så tidigt som möjligt, innan man känner sig allt för dålig. Vi behöver finnas med många sammanhang. Och fortsätta att bygga ut kontakten med studenterna, säger Gunilla Johansson.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.