12 oktober 2021

Fem doktorander och fem postdocs tog emot 2021 års anslag från Lions forskningsfond mot folksjukdomar, vid en ceremoni i Hasselquistsalen på Campus US vid Linköpings universitet.

Gruppfoto på fyra kvinnor, fyra män, forskare och forskarstuderande som mottagit  anslag från Lions Forskningsfond.
Foto: Ulrik Svedin

Fonden startades för 40 år sedan och är ett samarbete mellan Lionsdistrikten 101A, 101SM och 101SV som alla verkar geografiskt inom den Sydöstra sjukvårdsregionen. Ceremonin inleddes med ett kort anförande av Lena Jonasson, ordförande i fonden och dekan vid Medicinska fakulteten.

porträtt av kvinnlig professor som föreläser. Lena Jonasson, dekan vid Medicinska fakulteten. Foto: Ulrik Svedin
 - Vi är så tacksamma för det stora och imponerande arbete som görs ute i Lions-klubbarna. Anslagen på sammanlagt cirka två miljoner årligen finansieras av klubbarna i form av gåvor från företag och privatpersoner samt avkastning. Fonden delar ut cirka två miljoner kronor varje år, förklarade Lena Jonasson.

 

Ett nytt anslag

På grund av pandemin har fondens 40-årsfirande ställts in, men i stället har man inrättat ett jubileumsanslag på 750 000 kronor, med ansökningsstopp den 15 oktober.

Vid utdelningen föreläste två av mottagarna. Doktoranden Rebecca Paul, som arbetar som kirurg på Vrinnevisjukhuset, beskrev sina projekt som kretsar kring kvinnor och Kvinnlig forskare tar emot blomma från äldre man. Rebecca Paul tar emot anslaget från Lions. graviditet kopplat till kvinnor som utfört gastric bypass, en effektiv kirurgisk behandling mot fetma. Hon använder sig av flera metoder, både kvantitativa och kvalitativa. I resultaten beskrev kvinnorna till exempel hur de före operationen haft menstruationsrubbningar och svårigheter att bli gravida, men att operationen gjort att menstruationen blivit normal och många hade också blivit gravida och fått barn.

Sömnapné

Universitetslektorn och specialistläkaren Fredrik Iredahl arbetar inom primärvården i Norrköping. Han berättade om sitt postdoc-projekt som bedrivs vid flera vårdcentraler i Linköping och Norrköping. Forskningen handlar om bland annat diabetes typ 2, fettleversjukdom och kopplingar till sömnapné.

- Det är icke alkoholorsakad fettleversjukdom. Inlagring av fett i levern är i dag ganska vanligt. Och en vanlig komplikation är nattliga andningsuppehåll, sömnapné. Inte sällan är det en partner som upptäcker detta. Det händer också att patienten själv reagerar på störd nattsömn, och känner dagsömnighet. Tidig upptäckt och en viktnedgång på mellan fem och tio procent kan vända trenden, som annars kan leda till svårare sjukdom, sa Fredrik Iredahl.

Det minsta vi kan göra är att förmedla vår kunskap och informera om riskerna 

Övervikten ökar i dag bland befolkningen.

- Vi ser inte någon minskande trend i det avseendet. Det minsta vi kan göra är att förmedla vår kunskap och informera om riskerna, förklarade Fredrik Iredahl.

En stolt man tar emot Melvin Jones Fellowships hedersomnämnande. Johan D Söderholm tar emot Melvin Jones Fellowships omnämnande från Lions Paul Josefsson.
Till höger forskningsfondens ordförande, Lena Jonasson. Foto: Ulrik Svedin

Efter utdelningsceremonin förkunnades också olika medlemsbyten i fondens styrelse. Professor Johan D Söderholm lämnar styrelsen, efter nio år som ordförande. Han avtackades med blommor. Och med ett speciellt hedersomnämnande, Melvin Jones Fellowship, som går till personer för framstående insatser i humanitär tjänst.

- Jag är väldigt hedrad, tack så mycket! Arbetet med forskningsfonden har berikat mig på många olika sätt. Jag vill tacka för förtroendet. Och för att jag har fått insyn i hur man kan brinna för ideell verksamhet. Det är speciellt attLiten orkester, tre personer spelar fiol och gitarr.Emmas Orkester uppträdde under ceremonin. forskningsfonden kretsar kring folksjukdomar. Och fonden är viktig för unga forskare. Väldigt många minns detta som första bidraget, det är mycket inspirerande. Fondens utveckling och anslagens storlek har gått åt rätt håll, sa Johan D Söderholm.

Som underhållning vid ceremonin uppträdde Emmas Orkester med folkmusik på fiol och gitarr.

Relaterat

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.