04 november 2021

17 forskare inom teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet får dela på 64 miljoner kronor i forskningsanslag från Vetenskapsrådet.

Per Eklund i laboratoriemiljö.
Per Eklund, universitetslektor i tunnfilmsfysik, fick största VR-anslaget inom teknik och naturvetenskap på LiU.  Peter Holgersson

På torsdagen blev det klart vilka forskare inom teknik- och naturvetenskap som får nya forskningspengar från Vetenskapsrådet. Totalt beviljas drygt 1,2 miljarder kronor för åren 2021-2025.

Forskningen på LiU som nu får bidrag handlar bland annat om medicinsk teknik, nanoteknik och materialkemi. Fem av LiU-forskarna har tillsammans beviljats 20 miljoner kronor i etableringsbidrag:

Emma Björk, universitetslektor vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) får 4 miljoner kronor för ett forskningsprojekt om bildande av mesoporösa partiklar och filmer av kiseldioxid med kontrollerad nedbrytning.

Hanna Jonasson, biträdande universitetslektor i medicinsk teknik, får 4 miljoner kronor för forskning kring microcirkulatorisk dysfunktion som prediktor för hjärt-kärlsjukdom.

Johan Karlsson får 4 miljoner kronor för forskning kring polymera bärarmaterial för att möjliggöra mRNA-baserade cancervaccin.

Xiao-Ke Liu, biträdande universitetslektor vid IFM, får 4 miljoner kronor för forskning om högeffektiva kolprickbaserade lysdioder med fördröjd fluorescens.

Davide Sangiovanni, biträdande universitetslektor vid IFM, får 4 miljoner kronor för forskning om keramiska material med förbättrad seghet vid hög temperatur.

Övriga tolv forskare på Liu som beviljats anslag från Vetenskapsrådet delar på totalt 44 miljoner kronor i projektbidrag:

Petter Dyverfeldt, universitetslektor vid institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) får 3,8 miljoner kronor för ett projekt med fokus på en ny metod för angiografisk kvantifiering och visualisering av turbulent blodflöde med magnetkamera.

Per Eklund, universitetslektor i tunnfilmsfysik, får 4,8 miljoner kronor för ett projekt om multikomponent- och nanolaminerade nitrider i tunnfilm för skräddarsydda termiska och elektriska egenskaper.

Frank J. Hernandez, universitetslektor vid IFM, får drygt 4 miljoner kronor för projekt om tillverkning av oligonukleotidsonder för utveckling av förstklassiga antibiotika.

Peter Jonsson, professor vid institutionen för datavetenskap (IDA), får 3,7 miljoner kronor för ett projekt om villkorsproblem över oändliga domäner.

Jan Nordström, professor i tillämpad matematik, får 1,7 miljoner kronor för ett projekt om adaptiv beräkningsmetodik med hjälp av neurala nätverk för effektiv simulering av komplex fysik.

Justinas Palisaitis, förste forskningsingenjör vid IFM, får 4 miljoner kronor för ytmodifiering av nya 2D-material.

Nikolaos Pappas, universitetslektor i kommunikations- och transportsystem, får 3,8 miljoner kronor för projektet om semantik-empowered kommunikation för nätverksbaserade intelligenta system.

Per Persson, professor i tunnfilmsfysik, får 3,4 miljoner kronor för ett projekt inom nanoteknik som handlar om ett oorganiskt nano-mycel.

Yuttapoom Puttisong, universitetslektor vid IFM, får 4 miljoner kronor för ett projekt inom elektroniska och fotoniska material.

Kostas Sarakinos, biträdande professor vid IFM, får 4 miljoner kronor för ett projekt om nanodesign av 2D metall kontakter på 2D material.

Stefan Stenfelt, professor i teknisk audiologi, får 3,4 miljoner kronor för ett projekt inom medicinteknik som handlar om förbättrad binaural hörförmåga med benledningshörapparater.

Teresia Svensson, universitetslektor vid Tema Miljöförändring, får 3,4 miljoner kronor för projekt om exponering av halogenerade organiska ämnen via mat.


Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.