04 november 2021

17 forskare inom teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet får dela på 64 miljoner kronor i forskningsanslag från Vetenskapsrådet.

Per Eklund i laboratoriemiljö.
Per Eklund, universitetslektor i tunnfilmsfysik, fick största VR-anslaget inom teknik och naturvetenskap på LiU.  Peter Holgersson

På torsdagen blev det klart vilka forskare inom teknik- och naturvetenskap som får nya forskningspengar från Vetenskapsrådet. Totalt beviljas drygt 1,2 miljarder kronor för åren 2021-2025.

Forskningen på LiU som nu får bidrag handlar bland annat om medicinsk teknik, nanoteknik och materialkemi. Fem av LiU-forskarna har tillsammans beviljats 20 miljoner kronor i etableringsbidrag:

Emma Björk, universitetslektor vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) får 4 miljoner kronor för ett forskningsprojekt om bildande av mesoporösa partiklar och filmer av kiseldioxid med kontrollerad nedbrytning.

Hanna Jonasson, biträdande universitetslektor i medicinsk teknik, får 4 miljoner kronor för forskning kring microcirkulatorisk dysfunktion som prediktor för hjärt-kärlsjukdom.

Johan Karlsson får 4 miljoner kronor för forskning kring polymera bärarmaterial för att möjliggöra mRNA-baserade cancervaccin.

Xiao-Ke Liu, biträdande universitetslektor vid IFM, får 4 miljoner kronor för forskning om högeffektiva kolprickbaserade lysdioder med fördröjd fluorescens.

Davide Sangiovanni, biträdande universitetslektor vid IFM, får 4 miljoner kronor för forskning om keramiska material med förbättrad seghet vid hög temperatur.

Övriga tolv forskare på Liu som beviljats anslag från Vetenskapsrådet delar på totalt 44 miljoner kronor i projektbidrag:

Petter Dyverfeldt, universitetslektor vid institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) får 3,8 miljoner kronor för ett projekt med fokus på en ny metod för angiografisk kvantifiering och visualisering av turbulent blodflöde med magnetkamera.

Per Eklund, universitetslektor i tunnfilmsfysik, får 4,8 miljoner kronor för ett projekt om multikomponent- och nanolaminerade nitrider i tunnfilm för skräddarsydda termiska och elektriska egenskaper.

Frank J. Hernandez, universitetslektor vid IFM, får drygt 4 miljoner kronor för projekt om tillverkning av oligonukleotidsonder för utveckling av förstklassiga antibiotika.

Peter Jonsson, professor vid institutionen för datavetenskap (IDA), får 3,7 miljoner kronor för ett projekt om villkorsproblem över oändliga domäner.

Jan Nordström, professor i tillämpad matematik, får 1,7 miljoner kronor för ett projekt om adaptiv beräkningsmetodik med hjälp av neurala nätverk för effektiv simulering av komplex fysik.

Justinas Palisaitis, förste forskningsingenjör vid IFM, får 4 miljoner kronor för ytmodifiering av nya 2D-material.

Nikolaos Pappas, universitetslektor i kommunikations- och transportsystem, får 3,8 miljoner kronor för projektet om semantik-empowered kommunikation för nätverksbaserade intelligenta system.

Per Persson, professor i tunnfilmsfysik, får 3,4 miljoner kronor för ett projekt inom nanoteknik som handlar om ett oorganiskt nano-mycel.

Yuttapoom Puttisong, universitetslektor vid IFM, får 4 miljoner kronor för ett projekt inom elektroniska och fotoniska material.

Kostas Sarakinos, biträdande professor vid IFM, får 4 miljoner kronor för ett projekt om nanodesign av 2D metall kontakter på 2D material.

Stefan Stenfelt, professor i teknisk audiologi, får 3,4 miljoner kronor för ett projekt inom medicinteknik som handlar om förbättrad binaural hörförmåga med benledningshörapparater.

Teresia Svensson, universitetslektor vid Tema Miljöförändring, får 3,4 miljoner kronor för projekt om exponering av halogenerade organiska ämnen via mat.


Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.