07 juni 2023

Hur kan Boliden bli bättre på att planera produktionen i sina gruvor? Det var problemet som Kim Olsson och Emil Lindh studerade i sitt exjobb. Ett exjobb som ledde till publiceringen av en forskningsartikel.

Kim Olsson och Emil Lindh alumner.

Kim Olsson och Emil Lindh studerade båda på civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik och elektronik med inriktning teknisk matematik. I sitt exjobb fick de i uppdrag att se hur planeringen av produktionen i en av Bolidens gruvor kunde göras bättre. Att bryta malm innebär flera steg, och flera maskiner som gör olika saker på olika ställen. Målet var att hitta ett sätt att automatisera schemaläggningen för att få ett så bra schema som möjligt. För att lösa detta använde Kim Olsson och Emil Lindh olika optimeringsmetoder. De ville hitta en metod som skulle kunna användas på verkliga problem och verkliga storlekar och ge bästa lösningen.

Bidra till forskningen inom området

Första tiden samlade de på sig så mycket information som möjligt både om problemet och olika optimeringsmetoder. Det resulterade i ett designdokument. Därefter utvecklade Kim Olsson och Emil Lindh den valda metoden i Python, ett programmeringsspråk. När de kände att det här skulle kunna fungera var det dags för testning på verklighetstrogna storlekar.
- Vi kom fram till en lösning som uppfyllde målet för vårt exjobb. Det uppfyllde säkert inte alla krav som Boliden har för att det ska fungera i praktiken. De har många andra faktorer som de måste ta hänsyn till. Men det är ett steg på vägen och kan förhoppningsvis bidra till forskningen inom det här området, säger Emil Lindh.

Exjobbet utvecklades till en forskningsartikel

Exjobbet höll en hög akademisk nivå ansåg deras handledare Elina Rönnberg och tillsammans bearbetade de resultaten från examensarbetet och skrev en forskningsartikel. Uppsatsen blev publicerad och presenterades även vid en konferens och fick bra respons. Både Kim Olsson och Emil Lindh anser att det var en ovärderlig erfarenhet att få vara med om detta. De är också nöjda utbildningen i sin helhet.
- Jag upplevde att majoriteten av lärarna var engagerade och måna om kvaliteten på deras kurser. Det fanns också en genuin strävan mot att förbättra kurserna. Utbildningen kändes också strukturerad och väl genomtänkt, säger Emil Lindh.

Kim har alltid gillat skolan och varit intresserad av matematik och fysik, vilket gjorde att utbildningen passade väl.
- Utöver att få träffa och skapa kontakter med likasinnade människor, var det duktiga och öppna föreläsare genom hela utbildningen som gärna hjälpte till, och majoriteten av de kurser man läste var också roliga och intressanta. Jag minns att jag alltid såg fram emot en ny termin med nya kurser.

Bra erfarenheter för yrkeslivet

Ett år senare arbetar båda inom näringslivet. Kim Olsson arbetar som programmerare på Optimity. och Emil Lindh arbetar som utvecklare på Epiroc.

I exjobbet fick de lära sig mycket om problemlösning; hur man tar sig an ett problem och strukturerar för att kunna lösa det. Det har man alltid nytta av vad man än arbetar med menar Kim Olsson. 

Kontakt

Relaterad information

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.