08 december 2016

Av 20 beviljade anslag av Vetenskapsrådets nya Konsolideringsbidrag till framstående yngre forskare gick fyra till Linköpings universitet. De får nu tillsammans drygt 46 miljoner, fördelade på sex år.
Syftet med Vetenskapsrådets nya bidragsform är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskningssatsning och att vidga och bredda sin verksamhet.
2016 utlystes bidraget för första gången. Av totalt 307 ansökningar tilldelade nu VR 20 forskare bidrag, sammanlagt lite över 221 miljoner kronor.

Och LiU kammade hem hälften av bidragen inom området humaniora och samhällsvetenskap. Av 55 ansökningar beviljades fyra bidrag, två av dessa gick alltså till forskare här.
screening mammografiLeelo Keevalik, professor vid Institutionen för kultur och kommunikation och med inriktning på interaktionell lingvistik, fick maximalt bidrag om två miljoner årligen i sex år för forskning om ”Rösten som medel för samordning av handling”.
Också Kristin Zeiler, biträdande professor vid Tema teknik och social förändring, tilldelades maximalt bidrag på 12 miljoner kronor för ”En feministisk studie av medicinsk screening – Normativitet”.

Inom området natur- och teknikvetenskaper gick de två beviljade anslagen till forskare på Institutionen för fysik, kemi och biologi.
Vanya Darakchieva, docent på IFM, får bidrag för studier av nästa generations höghastighetselektronik- och kraftelektronikmaterial på totalt 11 166 000 kr.
Peter Nilsson, professor i bioorganisk kemi, tilldelades 11 200 000 kronor för forskning om Optoelektroniska material för molekyläravbildning och organisk bioelektronik.

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.