Forskarutbildning vid Utbildningsvetenskap

Inom verksamhetsområdet Utbildningsvetenskap är ett åttiotal forskare och forskarstuderande verksamma. Under de senaste åren har stort arbete lagts ned på att stärka forskningen inom området. Utbildningsvetenskaplig forskning bedrivs även på andra fakulteter.

Det övergripande ansvaret för forskarutbildningarnas genomförande och kvalitet har områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap. Strategiska överväganden kring forskarutbildning, men även forskning och grundutbildning, finns formulerade i områdets strategiska handlingsplan.

För att säkerställa att forskarutbildningarna håller hög kvalitet har styrelsen inrättat en forsknings- och forskarutbildningsnämnd. Det vardagliga arbetet för respektive forskarutbildning har områdesstyrelsen delegerat till den institution där forskarutbildningen är placerad.

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden följer fortlöpande upp områdets forskarutbildning, dess handläggning och organisation vid institutioner och inom fakultetskansli.

Forskarutbildnings- och docentnämnden (FuDo)

Forskarutbildningar och forskarskolor Visa/dölj innehåll

Forskarutbildningar

Forskarskolor för lärare och förskollärare

Kalender Visa/dölj innehåll

31 oktober 2022

Konferens - Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund

kl. 08.30 – 16.00 Digitalt via Zoom

Forskar- och doktorandporträtt Visa/dölj innehåll

Antagning Visa/dölj innehåll

Disputationer och lediga jobb Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet Visa/dölj innehåll