Utbildningsvetenskap utbildar forskarstuderande inom pedagogisk arbete, vuxnas lärande, ämnesdidaktik samt naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Inom verksamhetsområdet Utbildningsvetenskap är ett åttiotal forskare och forskarstuderande verksamma.

Det övergripande ansvaret för forskarutbildningarnas genomförande och kvalitet har områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap. Strategiska överväganden kring forskarutbildning, men även forskning och grundutbildning, finns formulerade i områdets strategiska handlingsplan.

För att säkerställa att forskarutbildningarna håller hög kvalitet har styrelsen inrättat en Forskarutbildnings- och docentnämnden. Det vardagliga arbetet för respektive forskarutbildning har områdesstyrelsen delegerat till den institution där forskarutbildningen är placerad.

Forskarutbildnings- och docentnämnden

Forskarutbildnings- och docentnämnden följer fortlöpande upp områdets forskarutbildning, dess handläggning och organisation vid institutioner och inom fakultetskansli.

Forskarutbildningar och forskarskolor

Forskarutbildningar

Forskarskolor för lärare och förskollärare

Forskar- och doktorandporträtt

En person sitter på sitt kontor.

Serieforskaren: "Det är det främsta sättet att gestalta en historia"

Fascinationen för serietidningar har levt med LiU-forskaren Robert Aman sedan femårsåldern. Nyligen fick han Svenska serieakademins Adamson-diplom där motiveringen höll fram hans bok ”När Fantomen blev svensk” som en blivande klassiker.

Feyza Cilingir.

Undervisning för nyanlända gav engagemang till att forska om studiehandledning i NO

Som studiehandledare för nyanlända elever i grundskolan såg Feyza Axelsson flera utmaningar. Det tillsammans med en förståelse för elevernas situation med nytt språk och ny kultur gav henne ett driv att forska om studiehandledning i naturvetenskap.

 Robert Thornberg sitter i en trappa.

Robert Thornberg forskar för att motverka mobbningen i skolorna

Varje dag blir barn mobbade i skolor runtom i Sverige. För att motverka mobbning behövs mer kunskap. Det är ett forskningsområde som Robert Thornberg, professor i pedagogik på Linköpings universitet, brinner för.

Antagning

Disputationer och lediga jobb

Forskning inom utbildningsvetenskap

Kontakt