Forskning om utbildning och lärande

Inom utbildningsvetenskap bedrivs forskning om utbildning och lärande i nära anslutning till grundutbildningen. Den behandlar lärande och undervisning bland barn, ungdomar och vuxna och berör samtliga skolformer från förskola till högskolestudier, men även pedagogiska verksamheter vid sidan av utbildningssystemet. Det förekommer såväl tvärvetenskaplig som disciplinär forskning.

Forskningsområden

Forskar- och doktorandporträtt

Möt några av doktoranderna och forskanrna inom det utbildningsvetenskapliga området:

Kalender

30 oktober 2023

Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund 2023

kl. 08.30 – 16.00 Digitalt via Zoom

30 november 2023

Forskarutbildningsdag vid Utbildningsvetenskap

kl. 09.15 – 16.00 KO12, Kopparhammaren 2, ingång 14. Campus Norrköping

Forskning och erfarenheter inom förskola och skola

Forskning och forskarutbildning vid LiU