Forskning om utbildning och lärande

Inom utbildningsvetenskap bedrivs forskning om utbildning och lärande i nära anslutning till grundutbildningen. Den behandlar lärande och undervisning bland barn, ungdomar och vuxna och berör samtliga skolformer från förskola till högskolestudier, men även pedagogiska verksamheter vid sidan av utbildningssystemet. Det förekommer såväl tvärvetenskaplig som disciplinär forskning.[Ingen text i fältet]

Forskningsområden

Forskning och erfarenheter inom förskola och skola

Forskning vid LiU