Inom utbildningsvetenskap bedrivs forskning om utbildning och lärande i nära anslutning till grundutbildningen. Den behandlar lärande och undervisning bland barn, ungdomar och vuxna och berör samtliga skolformer från förskola till högskolestudier, men även pedagogiska verksamheter vid sidan av utbildningssystemet. Det förekommer såväl tvärvetenskaplig som disciplinär forskning.

Forskningsområden

Betyg och bedömning

Bedömningsforskning inom skola och utbildning utgör ett forskningsfält där intresset är riktat mot att studera bedömningspraktiker i utbildningssammanhang.

Forskning om lärarutbildning

Vid LiU studeras bland annat hur lärare skapar pedagogiska relationer med eleverna och hur de använder dessa för att motivera dem till lärande både i forskningen om lärarutbildning och om samspel i klassrummet.

Ämnesdidaktik

Ämnesdidaktisk forskning bedrivs vid Linköpings universitet inom ett flertal ämnen och skolformer. Ett forum för ämnesdidaktik arbetar övergripande för de ämnesdidaktiska frågorna vid universitetet.

Vuxnas lärande

Vuxnas lärande som forskningsområde handlar om studier av det lärande som sker i en mängd sammanhang såväl som mer informellt lärande i vardagsliv och arbetsliv.

Utomhuspedagogik

Forskning om utomhuspedagogik fokuserar på undervisning och lärande i både skolrelaterade och icke skolrelaterade sammanhang där man lyfter fram platsens betydelse.

Specialpedagogik

LiU har en lång tradition av forskning inom bland annat specialpedagogisk didaktik, läs- och skrivsvårigheter, neuropsykiatriska funktionshinder, värdegrundsfrågor, konflikthantering samt vuxna studerande med funktionsnedsättningar.

Forskar- och doktorandporträtt

Möt några av doktoranderna och forskarna inom det utbildningsvetenskapliga området:

Kvinnlig forskare i korridor.

Hon är forskaren som vill vända blad på NO-lektionerna

I Norrköpings skolor och förskolor har skönlitteratur börjat genomsyra undervisningen i naturvetenskap och teknik. ”Läsning främjar intresset för ämnena men även inlärningen”, säger Alma Jahic Pettersson, forskaren bakom initiativet.

En person står och kisar.

Professorn som drivs av de svåra frågorna

En spännande doktorandtjänst tog Tünde Puskas till LiU. Drygt 20 år senare är hon kvar. I dag är hon professor och drivs av att utforska det som ingen annat tittat på – som hur integration, religion och död hanteras i den svenska förskolan.

En person sitter på sitt kontor.

Serieforskaren: "Det är det främsta sättet att gestalta en historia"

Fascinationen för serietidningar har levt med LiU-forskaren Robert Aman sedan femårsåldern. Nyligen fick han Svenska serieakademins Adamson-diplom där motiveringen höll fram hans bok ”När Fantomen blev svensk” som en blivande klassiker.

Praktiknära skolforskning

Nyheter

Forskare interagerar med en social robot.

De undersöker om en robot kan väcka barns läslust

Forskare på Linköpings universitet undersöker om en läsrobot kan öka läslusten hos fjärdeklassare. Det tvärvetenskapliga projektet förenar forskare inom teknik, kognition och pedagogik och genomförs i samverkan med Utbildningskontoret i Norrköping.

Lärarstudenten Kassandra undervisar två elever i gymnasiet.

LiU först i Sverige med ny dubbelexamen för ämneslärare

Nu kan blivande ämneslärare inom gymnasieinriktningen spetsa sin utbildning med en masterexamen i pedagogiskt arbete. Satsningen på att även kunna ta ut sådan master inom sin lärarutbildning är den första i sitt slag i landet.

Ola Uhrqvist vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande på Linköpings universitet.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barn om det här utan att de blir rädda? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an den svåra frågan.

Forskning och forskarutbildning vid LiU