Internationella samarbeten, god förmåga att attrahera forskare och studenter internationellt och erbjuda internationellt konkurrenskraftig utbildning. Det är lite av vad internationalisering handlar om och en framgångsfaktor för Linköpings universitet.

Internationell rekrytering och utbyten utomlands Foto: David Einar

Ett internationellt universitet

Linköpings universitet har medarbetare med många olika nationaliteter. Att få in internationella erfarenheter och perspektiv är viktiga förutsättningar för att verksamheten ska fungera och hålla hög kvalitet. Medarbetarnas internationella erfarenheter och perspektiv i undervisningen och närvaron av internationella studenter i klassrummet bidrar till en bättre utbildning, en dynamisk arbets- och lärandemiljö och ett inter/-mångkulturellt campus. Alla akademiska tjänster som vi utlyser, utlyser vi i internationell konkurrens.

Inom forskningen är det tydligt att mer internationaliserade miljöer har ett större genomslag för sin forskning, det bidrar till att stärka konkurrenskraften och förmågan att attrahera personal, resurser och studenter. Linköpings universitet stimulerar till en internationell forskningsmiljö som leder till excellenta forskningsresultat där vi kan mäta oss med de bästa i världen.

#viärliu

LiU partner i New European Bauhaus

Linköpings universitet har nu blivit partner i ett EU-initiativ där framtidens livsmiljöer ska designas. LiU är ett av Sveriges starkaste när det gäller designforskning och designutbildning.

Petter Krus tillsammans med professor Viktor De Negri och professor Xiaoping Ouyang (Zhejiang University, Kina) efter en konferens som de arrangerade i Sao Paulo 2018.

Petter Krus bygger broar till Brasilien

Brasilien är inte bara samba, fotboll och heta stränder – eller för den delen regnskogsskövling och en kontroversiell president – utan också en nation med viktig forskning och många duktiga vetenskapsmän. Fråga bara Petter Krus, LiU:s mesta ”brasse”.

Eleonore von Castelmur i labbet.

Viruset som sporrade forskning över gränserna

När coronapandemin svepte över världen hittade virusforskare och proteinkemister snabbt varandra och började samarbeta. Tillsammans kunde de ta fram tester av immunsvaret vid infektion och hjälpa vården.

Kompetensutveckling utomlands

Vi ger möjlighet till internationell fortbildning och kompetensutveckling för våra medarbetare för att till exempel utveckla pedagogiska färdigheter, språkkunskaper, göra studiebesök och ”staff weeks” med mera. Det finns goda möjligheter att som medarbetare söka finansiering för sina besök utomlands via Linköpings universitets utbytesprogram. Det finns utbytesavtal med 400 universitet i 50 länder.

Lotta Kåvemark, IFSA

Lotta Kåvemark, koordinator vid internationella enheten:

- Personal vid Linköpings universitet kan söka medel för fortbildning och arbete utomlands. Anställda ska ges goda möjligheter att tillägna sig internationella perspektiv och erfarenheter.


Stöd till internationella medarbetare

Vi erbjuder stöd till internationella medarbetare. Stödet kan handla om allt från hjälp med att hitta bostad och information om hur man öppnar ett bankkonto till frågor som rör visum, uppehållstillstånd och socialförsäkring.

Främja forskarrörlighet

EURAXESS är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen som underlättar forskarrörlighet inom EU, främjar karriärutveckling för forskare, upplyser forskare om deras rättigheter samt synliggör lediga forskartjänster inom Europa.

EURAXESS-portalen riktar sig till forskare, entreprenörer, universitet och företag. Portalen innehåller praktisk information om att arbeta i Sverige, lediga forskningsjobb och finansieringsmöjligheter. Den vänder sig också till den som vill gå vidare i sin karriär i ett annat europeiskt land och för arbetsgivare som letar efter internationell kompetens inom forskning och utveckling.

Portaler och mer information om EURAXESS

Online-guide med praktiska råd och tips

Linköpings universitet är ett EURAXESS Service Center och i online-guiden finns information på engelska om bostad, visum/uppehållstillstånd, folkbokföring, försäkring, hälso- och sjukvård m.m. Där finns också information om språkkurser, skolor/dagis och annan nyttig information samt länkar till mer information om Linköping, Norrköping och Sverige.

 

Euraxess logga

Kontakta internationella enheten

Välkommen att söka jobb hos oss!