04 mars 2019

Linköpings universitet har haft ett samarbete med Moi University i västra Kenya i 30 år. I april åker en delegation dit för att fira jubiléet och diskutera nya gemensamma projekt.

Moi University, administration buildning.Till en början handlade samarbetet om en ny läkarutbildning. Kenyas hälsoministerium ville starta en läkarutbildning på Moi University, landets andra publika universitet. Pedagogiken skulle vara modern och nydanande. Blickarna vändes därför mot Linköpings universitet som fått internationell uppmärksamhet för sin pedagogiska modell med problembaserad inlärning.
– En delegation från Kenya kom hit på midsommarafton 1989. Avtal skrevs och LiU hjälpte sedan till med uppbyggnaden av läkarprogrammet. På den vägen är det, berättar Kerstin Hawkins, ansvarig för internationaliseringsarbetet på Medicinska fakulteten.

Med en läkarutbildning på plats växte sedan ett utbytesprogram fram mellan Moi och LiU. Både studenter och lärare har genom åren tillbringat en tid i Sverige respektive Kenya för att vidga sina professionella vyer. Det rör sig om totalt cirka 385 studenter och 250 lärare från de båda länderna. Från början var det lärare och studenter vid läkarutbildningarna som hade den möjligheten. Med åren har samarbete och utbyten sedan etablerats även med andra vårdutbildningar, däribland sjuksköterske- och fysioterapeututbildningarna, men också med lärarutbildningarna. Samarbete sker även på forskarnivå.
– Vårt nästa mål är att skriva avtal inom det biomedicinska området, säger Kerstin Hawkins.

Under jubileet i april kommer en rad symposier och workshops att hållas på plats på Moi University.
– LiU har många kontakter och utbyten över världen men min upplevelse är att det är mer ovanligt än vanligt med så här pass långa samarbeten. Nyckeln till framgång i det här fallet är att vi verkligen har ett ömsesidigt kunskapsutbyte där båda parter lär av varandra.

Kerstin Hawkins nämner som exempel att de svenska vårdstudenternas teoretiska kunskaper sätts på prov ute på de kenyanska klinikerna när de inte har tillgång till teknik som hjälpmedel. De möter andra sjukdomspanoraman som vidgar deras kunnande. Detsamma gäller LiU-lärarna på vårdutbildningarna. De kan träffa patienter med helt andra slags sjukdomar och problem som de aldrig varit i närheten av i sitt yrkesliv,  och på så vis få nya perspektiv. Kenyastudenterna och lärarna, i sin tur, får till exempel med sig kunskap om samarbeten över yrkesgränserna, vårdprocesser och patientsäkerhet.

Med på resan är även representanter för Region Östergötland – som har egna avtal med Moi University, länsstyrelsen och Norrköpings kommun.

LiU Nyheter: Kenyansk delegation besökte LiU.


Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.