27 maj 2021

I tisdags kväll deltog Tekniska verken och LiU i en internationell workshop tillsammans med nio amerikanska städer och regioner. Workshopen arrangerades av Sveriges ambassad i Washington samt Smart City Sweden, där syftet var att skapa en större förståelse kring hanteringen av organiskt avfall och dess roll i en cirkulär ekonomi, både ur ett svenskt och amerikanskt perspektiv.

Samtalen handlade om hur biogasproduktionen kan vara en stor del av lösningen, dels när det handlar om avfallsproblemet, men också när det gäller återvinning av värdefulla näringsämnen och uppgraderad biogas som ersätter bensin och diesel.

Biogasproduktion är inte något nytt i USA, och intresset för att använda den i fordon ökar, men är inte vanligt förekommande. Istället görs oftare el eller värme av gasen.

- Tekniska verkens roll i sammanhanget var att visa på hur vi, sedan mer än 20 år, valt att jobba med en biogaslösning där 100 procent av biogasen uppgraderas och används i bussar, bilar och industri samtidigt som vi producerar en värdefull biogödsel som utgör en viktig resurs för det lokala lantbruket, säger Johan Böök, public affairs, Tekniska verken.

De här tio städerna fick en samlad bild av vad biogaslösningar kan vara och vad vi kommit fram till är det smartaste sättet att använda dem, klimatmässigt, ekonomiskt och ur hållbarhetsperspektiv.
Professor Mats Eklund, Linköpings universitet

Mats Eklund, professor vid Linköpings universitet och föreståndare för Biogas Research Center (BRC) introducerade den nordiska modellen för biogas för de amerikanska åhörarna.

- Det är en integrerad modell för hållbara städer där man utgår från olika typer av avfall och restprodukter och producerar drivmedel och förnybar biogödsel. Detta är inte vanligt i resten av världen, men överallt finns matavfall eller avloppsslam som kan nyttiggöras bättre. Så är fallet också i många städer i USA, säger Mats Eklund.

Diskussionerna under kvällen visade på stort intresse för hur Linköpings universitet och Tekniska verken jobbar med biogas.

- De här tio städerna fick en samlad bild av vad biogaslösningar kan vara och vad vi kommit fram till är det smartaste sättet att använda dem, klimatmässigt, ekonomiskt och ur hållbarhetsperspektiv, säger Mats Eklund.

- Genom att visa på hur vi i Linköping tar hand om organiskt avfall och omvandlar det till ett fossilfritt bränsle och värdefull biogödsel har vi stora möjligheter att visa andra hur man kan ta ytterligare steg mot en hållbar framtid. Att då få möjligheten att dela med sig av vår erfarenhet och kunskap, till ett antal stora städer i USA, är både inspirerande och ett utmärkt tillfälle att bidra i ett lite större sammanhang, säger Johan Böök, 

Följande städer/regioner var representerade vid mötet: New York City, Atlanta, Pittsburgh, Cuyahoga County, Boston, Winchester, Seattle, Chula Vista, Boulder och Washington DC.

Läs mer om Biogas Research Center

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.