22 november 2019

Linköpings universitet har fått huvudansvaret för två stora Erasmusprojekt i Östeuropa. Målet är dels att ta fram en ny mastersutbildning i mobilappar och spelutveckling; dels en ny läroplan för blivande lärare i matematik, teknik och naturvetenskap.

Deltagarna på STEM-utbildning i Helsingfors. Seminarium för lärare i STEM-projektet i Helsingfors i oktober 2019.

Började på 70-talet

Baku i förra veckan, ny resa om några dagar. Projekten leds av Janerik Lundquist som under en lång följd av år arbetat med LiU:s internationella verksamhet. Det här är hans femte och sjätte EU-projekt, men allt började redan i slutet av 70-talet då studentutbytet med andra universitet byggdes upp.

- Redan från början var det viktigt att LiU syntes ute i världen, det skulle inte bara vara ett litet universitet på östgötaslätten, säger han.

Janerik Lundquist, internationell koordinator på LiU.Janerik Lundquist, internationell koordinator på LiU.

- Med åren har jag fått mycket erfarenhet och ett stort internationellt nätverk. Det är väldigt givande att få vara med och utveckla den högre utbildningen i andra länder, och därmed ge unga människor en bättre start i livet.

De två nya projekten sträcker sig mellan 2019 och 2022 och har vardera tilldelats cirka tio miljoner kronor av EU. LiU är huvudansvarigt universitet i två olika nätverk med totalt 20 lärosäten, varav tolv i ”mottagarländerna” Ryssland, Azerbajdzjan och Kazakstan.

Stort behov i IT-branschen

Det första projektet, Master’s Program in Mobile Application Development and Game Design (MAGnUS), ska ta fram helt nya mastersutbildningar i utveckling av mobilappar och mobilspel i Ryssland och Azerbajdzjan.

- IT-sektorn är stor i båda länderna och behovet av arbetskraft enormt. Men utbildningarna har inte alls hängt med, konstaterar Janerik Lundquist.

Det andra projektet, Integrated approach to Stem teacher training (STEM), i Kazakstan och Ryssland syftar till att utveckla nya läroplaner för blivande lärare i matematik, teknik och naturvetenskap. I dag är utbildningarna gammaldags och intresset lågt bland både elever och blivande lärare. Liknande utmaningar för dessa ämnen finns för övrigt också i många andra länder.

- Vi vill bland annat få till att man ser kopplingarna mellan de olika ämnena. Hur hänger matte ihop med fysik och teknik, till exempel? I dag delar man upp områdena alldeles för mycket, läser dessa isolerat från varandra och ser inte sambanden.

Liknar Fenomenmagasinet

- Vi ska också bygga upp ”STEM-center” på flera orter, lite som Fenomenmagasinet i Linköping. Det kan väcka ungdomars och lärares nyfikenhet och intresse för matte och teknik.

Janerik Lundquist säger att de deltagande östuniversiteten generellt är mycket intresserade av att ta del av kunskap från EU-länderna. Tidigare projekt han varit involverad i har gett goda resultat och bidragit till stora förändringar i högskoleförordningarna både i Armenien och Makedonien.

- Samtidigt gäller det att komma dit med rätt inställning. Vi ska absolut inte framstå som någon besserwisserr. Vi säger aldrig att de ska göra på ett visst sätt, utan att så här gör vi i Europa och så kan ni också göra om det passar er. Det fungerar mycket bättre.

Deltagande lärosäten i MAGnUS:

 • Linköpings universitet, Sverige
 • Southern Federal University, Ryssland
 • Polytechnic Tomar University, Portugal
 • University of Derby, Storbritannien
 • Tallinn University, Estland
 • Astrakhan State University, Ryssland
 • Voronezh State University VSU, Ryssland
 • Azerbaijan State Oil and Industry University, Azerbajdzjan
 • Baku Engineering University, Azerbajdzjan
 • Baku State University BSU, Azerbajdzjan

Deltagande lärosäten i STEM:

 • Linköpings universitet, Sverige
 • Hacettepe University, Turkiet
 • University of Limerick, Irland
 • University of Helsinki, Finland
 • Southern Federal University (SFedU), Ryssland
 • Immanuel Kant Baltic Federal University (IKBFU), Ryssland
 • Belgorod State National Research University (BeISU), Ryssland
 • LN Gumilyov Eurasian National University, Kazakstan
 • M Auezov South Kazakhstan State University (SKSU), Kazakstan
 • Sarsen Amanzholov East-Kazakhstan State University, Kazakstan

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.