24 september 2021

Linköpings universitet har nu blivit partner i ett EU-initiativ där framtidens livsmiljöer ska designas. LiU är ett av Sveriges starkaste när det gäller designforskning och designutbildning.

New European Bauhaus ett interdisciplinärt EU-initiativ vilket ska fungera som en mötesplats där hållbara och inkluderande livsmiljöer designas. Det initierades av EU:s president, Ursula Von der Leyen, i januari 2021 och är en del av EU:s gröna omställning.

– Att LiU blivit partner beror på att vi har en omfattande designverksamhet med stor bredd. Vi har forskning inom samhällsplanering, hantverk och formgivning, design och produktutveckling. LiU kan både bidra och dra nytta av den här satsningen, säger Stefan Holmlid professor i tjänstedesign vid Institutionen för datavetenskap.

Traditionellt sett har begreppet livsmiljö fokuserat på stadsplanering och arkitektur.

– Design blir ytterligare en komponent när vi undersöker livsmiljö. De föremål vi använder och de tjänsterelationer vi bygger är också del av vår livsmiljö, säger Stefan Holmlid.

Han menar att New European Bauhaus skapar möjlighet för LiU att föra ut den kunskap som man byggt upp under många år på en ny arena.

– New European Bauhaus skulle kunna bli en plattform där man kan påverka EU:s framtida politik och utvecklingsprogram när det gäller livsmiljö. 

Stefan Holmlid menar att initiativet skulle kunna leda till att också design hamnar i centrum för kunskapsutveckling inom hållbarhet. 

– Det är ett erkännande av att design är ett kunskapsområde som är högst relevant och som behöver uppmärksammas mer.   
LiU planerar att under det kommande året arrangera ett antal aktiviteter kopplade till New European Bauhaus.

Läs mer om New Europan Bauhaus på Europeiska unionens webbplats (på engelska).


Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.