LiU partner i New European Bauhaus

Linköpings universitet har nu blivit partner i ett EU-initiativ där framtidens livsmiljöer ska designas. LiU är ett av Sveriges starkaste när det gäller designforskning och designutbildning.

New European Bauhaus ett interdisciplinärt EU-initiativ vilket ska fungera som en mötesplats där hållbara och inkluderande livsmiljöer designas. Det initierades av EU:s president, Ursula Von der Leyen, i januari 2021 och är en del av EU:s gröna omställning.

– Att LiU blivit partner beror på att vi har en omfattande designverksamhet med stor bredd. Vi har forskning inom samhällsplanering, hantverk och formgivning, design och produktutveckling. LiU kan både bidra och dra nytta av den här satsningen, säger Stefan Holmlid professor i tjänstedesign vid Institutionen för datavetenskap.

Traditionellt sett har begreppet livsmiljö fokuserat på stadsplanering och arkitektur.

– Design blir ytterligare en komponent när vi undersöker livsmiljö. De föremål vi använder och de tjänsterelationer vi bygger är också del av vår livsmiljö, säger Stefan Holmlid.

Han menar att New European Bauhaus skapar möjlighet för LiU att föra ut den kunskap som man byggt upp under många år på en ny arena.

– New European Bauhaus skulle kunna bli en plattform där man kan påverka EU:s framtida politik och utvecklingsprogram när det gäller livsmiljö. 

Stefan Holmlid menar att initiativet skulle kunna leda till att också design hamnar i centrum för kunskapsutveckling inom hållbarhet. 

– Det är ett erkännande av att design är ett kunskapsområde som är högst relevant och som behöver uppmärksammas mer.   
LiU planerar att under det kommande året arrangera ett antal aktiviteter kopplade till New European Bauhaus.

Läs mer om New Europan Bauhaus på Europeiska unionens webbplats (på engelska).


Senaste nytt från LiU