17 november 2020

Studenter och forskare från hela Europa ska jobba tillsammans för att skapa hållbara städer och samhällen inom satsningen ECIU University. Linköpings universitet är ett av de lärosäten som ingår i samarbetet. Det har nu varit i gång i ett år och kommit en bit på väg.

Man cyklar på trottoar NicolasMcComber/Istock

– Ett gigantiskt experiment.

Så sammanfattar LiU:s samverkansdirektör Jan Axelsson arbetet med ECIU University.

Förkortningen ECIU står för The European Consortium of Innovative Universities. Det var i juni 2019 som detta universitetsnätverk, där LiU ingår, fick klartecken från EU-kommissionen att starta ett av de första europeiska och virtuella universiteten. Utbildningarna ska vara tvärvetenskapliga, utmaningsdrivna och bidra till att lösa problem som formulerats av företag, regioner, kommuner och organisationer. Fokus inom ECIU University är att erbjuda kurser inom området hållbara städer och samhällen, ett av FN:s hållbarhetsmål.

– I grund och botten handlar det om att vi lyssnar på vår omgivning, tar in de utmaningar som finns i samhället och försöker bidra med lösningar, säger Jan Axelsson (bilden).

Sedan starten har en hel del hänt, även om coronapandemin satt några käppar i hjulet. Bland annat har en pilotkurs startat där studenterna kommer från LiU, Stavanger i Norge och Twente i Nederländerna och utmaningen formulerats av fyra europeiska regioner (se artikel nedan).

ECIU University ett av de första Europauniversiteten

EU pumpar in stora pengar i att bygga starka universitetsnätverk som ska använda innovativ pedagogik för att hantera samhällsutmaningar. ECIU University blev ett av de första sjutton Europauniversiteten, senare har fler beviljats.

– Det som skiljer ECIU från de andra nätverken är att vi har varit kompisar i mer än tjugo år. Vi känner varandra väldigt väl och har redan ett gott samarbete, det är inte bara en grupp som har satts ihop i samband med ansökan. Vi är också alla väldigt fast förankrade i våra regioner och städer och bland de lokala företagen.

Jan Axelsson påpekar att flera stora företag, som Ericsson och Airbus, också finns med i arbetet.

LiU samordnar innovationshubbar

Idéer som föds inom ECIU University ska även kunna tas tillvara och kommersialiseras. En viktig roll har de tre innovationshubbarna som LiU samordnar och som är placerade i Linköping, Hamburg och Barcelona. Var och en av utmaningarna som studenterna kan välja på i de olika kurserna har en hubb kopplad till sig.

  De fungerar som vårt lokala innovationssystem fast på europeisk nivå. Trillar det ut bra resultat från studenter och forskare finns det stöd att få för att ta dem vidare, förklarar Jan Axelsson.

ECIU University är en pilot, som till att börja med fått finansiering i tre år. Efter det hoppas han att nätverket har ett förslag klart till en ny europeisk masterexamen som kan erbjudas studenter från alla universitet som ingår. Sedan måste förslaget förankras.

– Men 2025 tror vi att vi har bildat ett nytt universitet som vi på något sätt samförvaltar och som man kan söka till direkt på masternivå, säger Jan Axelsson.

Europakarta med städerna för ECIU:s innovationshubbar: Linköping, Hamburg och BarcelonaGoda idéer från ECIU University ska utvecklas vidare vid någon av de tre europeiska innovationshubbar som LiU samordnar. De finns i Linköping, Hamburg och Barcelona.

De går första kursen

Kontakt

Mer om ECIU-samarbetet

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.