Killar och tjejer upplever matematikundervisning på olika sätt

Elevers upplevelser av undervisning i matematik påverkar hur väl de lyckas och det finns könsskillnader som kan påverka deras resultat. Det visar LiU-professorerna Marcus Samuelsson och Joakim Samuelsson i en artikel i nättidskriften Venue.
MiniräknareElevernas upplevelser kan ses som ett filter som påverkar hur de tänker och agerar i klassrummet. Det är alltså viktigt att lärare förstår hur olika fenomen kan återspeglas i deras prestationer.

LiU-forskarna Marcus Samuelsson och Joakim Samuelsson utgår från en statistisk analys av Skolverksdata med elever i åk nio i 120 grundskolor. Och deras analys visar att det finns skillnader mellan tjejer och killar när det gäller deras upplevelser av matematikundervisning och att det påverkade resultat och betyg.

Bland annat tyckte killarna att de var mer involverade i beslut som togs under lektionerna. Tidigare forskning har visat att lärare vanligtvis uppfattar tjejer som mer självreglerande och fokuserade på uppgifterna, och de får därför mindre uppmärksamhet från lärarna. Lärarnas fokus på killar får till följd att de kommunicerar mindre med tjejerna.

Det finns också en relation mellan betyg i matematik och möjligheten att påverka val av arbetsformer och innehåll för undervisningen.
LiU-forskarna tar i sin artikel upp hur lärare kan hjälpa killar och tjejer att uppnå högre betyg. För att hjälpa tjejer, och bryta den nedåtgående spiralen av distans mellan tjejer och lärare, så måste lärarna involvera tjejer i besluten om undervisningen. Om de vill hjälpa killar att uppnå högre betyg, måste lärarna hjälpa killar att arbeta individuellt.

Den sammanfattande artikeln i Venue
Den publicerade artikeln i Open Review of Educational Research

Senaste nytt från LiU