14 december 2016

Elevers upplevelser av undervisning i matematik påverkar hur väl de lyckas och det finns könsskillnader som kan påverka deras resultat. Det visar LiU-professorerna Marcus Samuelsson och Joakim Samuelsson i en artikel i nättidskriften Venue.
MiniräknareElevernas upplevelser kan ses som ett filter som påverkar hur de tänker och agerar i klassrummet. Det är alltså viktigt att lärare förstår hur olika fenomen kan återspeglas i deras prestationer.

LiU-forskarna Marcus Samuelsson och Joakim Samuelsson utgår från en statistisk analys av Skolverksdata med elever i åk nio i 120 grundskolor. Och deras analys visar att det finns skillnader mellan tjejer och killar när det gäller deras upplevelser av matematikundervisning och att det påverkade resultat och betyg.

Bland annat tyckte killarna att de var mer involverade i beslut som togs under lektionerna. Tidigare forskning har visat att lärare vanligtvis uppfattar tjejer som mer självreglerande och fokuserade på uppgifterna, och de får därför mindre uppmärksamhet från lärarna. Lärarnas fokus på killar får till följd att de kommunicerar mindre med tjejerna.

Det finns också en relation mellan betyg i matematik och möjligheten att påverka val av arbetsformer och innehåll för undervisningen.
LiU-forskarna tar i sin artikel upp hur lärare kan hjälpa killar och tjejer att uppnå högre betyg. För att hjälpa tjejer, och bryta den nedåtgående spiralen av distans mellan tjejer och lärare, så måste lärarna involvera tjejer i besluten om undervisningen. Om de vill hjälpa killar att uppnå högre betyg, måste lärarna hjälpa killar att arbeta individuellt.

Den sammanfattande artikeln i Venue
Den publicerade artikeln i Open Review of Educational Research

Senaste nytt från LiU

Förmultnat löv.

En kemisk gåta löst – reaktionen som förklarar stora kolsänkor

En gåta som gäckat forskarvärlden i 50 år har nu fått sitt svar. Forskare från bland annat LiU har visat att en särskild typ av kemisk reaktion kan förklara varför organiskt material i sjöar och vattendrag är så motståndskraftigt mot nedbrytning.

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.