27 september 2022

Studenter från Linköpings universitet, LiU, och Washington State University, WSU, kommer att delta i ett innovativt utbyte och forskningsprogram inom ingenjörsvetenskap och naturvetenskaplig datoranvändning, med tonvikt på den datorbaserade designfilosofi som stöder den internationella utvecklingen av Saabs och Boeings nya T- 7A Red Hawk träningsflygplan.

Detta unika fyrpartssamarbete kommer under det treåriga projektet möjliggöra för totalt 21 LiU-studenter och 21 WSU-studenter att följas åt under ett läsår, en termin på LiU och en termin på WSU, med förhoppning att börja det första utbytet i januari 2023.

Svenska Saab och amerikanska Boeing har långvariga band som strategisk partner till LiU respektive WSU och kommer att vara del av detta program, som ger studenter en värdefull möjlighet att lära sig hur utmanande design utvecklas genom internationellt samarbete mellan multinationella företag.Bild på Jan Nordström och Joseph Iannelli framför Studenthuset, Campus Valla.Jan Nordström och Joseph Iannelli.

Projektet initierades av Jan Nordström, professor i beräkningsmatematik vid Matematiska institutionen, LiU, tillsammans med Joseph Iannelli, professor of Mechanical Engineering och Computational Mechanics, vid WSU. Även WSU-alumnen Andrew Ross Winters, biträdande universitetslektor vid LiU, deltar i projektet. Dialogen mellan LiU och WSU påbörjades 2017 och fyrpartssamarbetet är ett resultat av detta goda samarbete.

- Vi har jobbat med WSU och Professor Joseph Iannelli inom området beräkningsmatematik för aerodynamiska tillämpningar under det senaste året. Detta samarbete är av allmänt intresse och kan användas i de flesta sammanhang där hög nivå på teknisk utveckling och precision krävs. Det är speciellt användbart för flygindustrier såsom Saab och Boeing säger Jan Nordström.

Kommer få erfarenheter av internationellt samarbete

Genom Saabs och Boeings medverkande i denna treårssatsning kommer studenterna erbjudas studiebesök, seminarier och genomföra projektarbeten. Studentgruppen kommer få erfarenhet av ett internationellt samarbete då de gemensamt kommer jobba med olika projekt, och terminen utomlands kommer ge ett kulturutbyte.

Nils Erik Peterson, chefsingenjör för T-7A vid Saab, säger att Saab ser mycket positivt på fyrpartssamarbetet och att Saab är inne i en intensiv fas där de, tillsammans med Boeing, utprovar nästa generation skolflygplan för US Air Force.
- Saab har byggt en fabrik i USA som just nu startar upp produktionen för att tillgodose United States Air Force:s och kommande kunders behov av skolflygplan. Genom att verka tillsammans, industri och akademi på båda sidor om Atlanten, kan vi tillgodose och säkra nuvarande och framtida medarbetares engagemang och kompetens.
- Utmaningarna att arbeta med olika kulturer ska alltid tas på största allvar – detta samarbete kommer att ge oss involverade ytterligare positiva lärdomar och synergier. Samarbetet hjälper även till att stärka Linköping med Saab och LiU som Sveriges flygtekniska centrum avslutar Nils Erik Peterson.

En aktör inom samarbetet är också Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI. Studenterna kommer kunna ta del av SMHI:s forskning kopplat till meteorologi, oceanografi och klimatologi.
Denna kombination av kompetens inom ämnesområdet, överskridande internationella samarbeten och kulturupplevelse kommer vara värdefullt då flera globala utmaningar kommer behöva lösas gemensamt av organisationer och/eller nationer i framtiden.

Fyrpartssamarbetet har erhållit finansiering från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, amerikanska motsvarigheten National Science Foundation, NSF, samt Europeiska kommissionens program Erasmus+.

USA tillhör en av LiU:s prioriterade geografiska regioner, och satsningen började i januari 2021.

Artikeln uppdateras 4 oktober 2022.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.