Uppdragsutbildning inom vård och omsorg

Här hittar du uppdragsutbildningar som relaterar till områdena vård och omsorg.  

Vid LiU bedriver vi omfattande forskning och utbildning inom dessa områden.
Vi skräddarsyr gärna uppdragsutbildning för dig och din organisation!

Just nu erbjuder vi följande:

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi

Kursen tar avstamp från kognitiv beteendeterapi (KBT) men med särskilt fokus på trauma hos barn och ungdomar. Kursen riktar sig mot yrkesverksamma psykologer och psykoterapeuter med minst ett års erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjer.

Läs mer om kursen i Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) 

Koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser

Kursen riktar sig till personer som arbetar med att koordinera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser. I denna kurs lärs alla delar i en sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess ut – från hur den svenska sjukförsäkringen fungerar till faktorer som kan påverka den enskilda individens möjligheter att delta i arbetslivet. 

Vårdetik

Kursen ger en inledning till vad etik är och fokuserar på centrala vårdetiska värden så som livskvalitet, självbestämmande, delaktighet, ansvar, integritet och rättvisa. Likaså behandlas en vårdetisk modell för att analysera värdekonflikter och rollspel som en metod för utvidgad etisk reflektion.

Intresserad av en uppdragsutbildning inom vård och omsorg?

Vill du veta mer om våra uppdragsutbildningar? Eller har ett behov som vårt nuvarande utbud inte täcker? Kontakta oss på LiU Uppdragsutbildning. Tillsammans ser vi över vilka möjligheter som finns.

Maila oss gärna: uppdragsutbildning@liu.se 


Kontakt