06 december 2019

För fem år sedan skrev LiU och VTI under ett strategiskt samarbetsavtal. Nu rullar de självkörande bussarna på Campus Valla – projektet ELIN är ett konkret och synligt resultat av avtalet.

Magnus Johansson

Universitetet och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har under många år haft gemensamma forskningsintressen och projekt. För fem år sedan formaliserades samarbetet när rektor respektive generaldirektör skrev under det strategiska samarbetsavtalet som syftar till ömsesidig utveckling och stärkt konkurrenskraft, med ett långsiktigt perspektiv.

Foto Anna NilsenAnna Anund, forskningschef inom human factors på VTI, var en av dem som från början var med i den operativa samverkansgruppen.
- LiU och VTI forskade redan så mycket tillsammans, vad skulle vi kunna hitta på mer? Jag gillar innovationer och vid ett besök i Australien såg jag autonoma små bussar och blev lite avundsjuk, såna skulle jag också vilja ha.

Maria Swartz, koordinator för LiU:s strategiska partnerskapsprogram var också med vid starten.
- I början pratade vi mest om bussarna på skoj, men LiU:s ledning sa kör, bussarna skrevs in i planen och strategiska medel avsattes.
Kärnan och minimum i projektet är två bussar som ska gå i trafik under två år. Men fler parter behövde blandas in, många anmälde sitt intresse. Transdev, som operatör av bussarna, Region Östergötland i form av Östgötatrafiken, Akademiska hus, Linköpings kommun, Mjärdevi som på sikt ska in i busslingan och RISE för den digitala infrastrukturen.

Arena för studenter och forskare

Foto Magnus JohanssonSjälvkörande bussar finns på fler ställen i Sverige, bland annat på Lindholmen i Göteborg och i Barkarby i Stockholm.
- Men ELIN skiljer sig från dem i och med att det är en öppen mobilitetsplattform för forskning, säger Maria Swartz. Testarenor, där man kan testa sina idéer, är väldigt inne just nu, inte minst inom ”den smarta staden” och den autonoma framtiden. Bussen kan också utgöra case för studenter kopplat till utbildningen.

- Jämfört med de andra autonoma bussarna i Sverige skiljer sig de här på tre olika sätt, säger Anna Anund. Den här bussen är ett komplement som ska öka möjligheten att nyttja befintlig kollektivtrafik i ett område som ligger mellan prioriterade så kallade stomlinjer i kollektivtrafiken. Det benämns ofta som first-/last mile lösningar. Det här är också en öppen arena för studenter och forskare att studera framtidens mobilitetslösningar, och det är helt unikt. För det tredje kör vi med bussar av två märken för att se om det fungerar eller om de stör ut varandra.

Mobilitet ökar livskvaliteten och hälsan

När projektet startade var intresset från forskningsfinansiärerna ganska svalt. Men nu finns flera forskningsprojekt kopplade till bussen.
Bland annat ett strategiskt projekt kring cybersäkerhet som LiU-forskaren Mikael Asplund arbetar med tillsammans med Rise, och ytterligare ett kring attraktivitet för alla (4ALL) som leds av VTI. Ett Vinnova-finansierat projekt (FFI) syftar till att skapa en digital tvilling, det drivs av VTI och Scania. Ytterligare ett Vinnova-finansierat projekt ska titta på förartrötthet. Med hjälp av ögonrörelseregistrering och fysiologiska mätningar ska bedöma vakenhet och uppmärksamhet hos förarna. Det nationella kollektivtrafikcentrumet K2 finansierar ett projekt kring hur stöd för personer med synnedsättning kan anpassas för att göra det möjligt att resa med denna typ av fordon. Det finns också behov att undersöka upplevelsen hon användarna och tack vare ett kommande EU-projekt (SHOW) kommer svenska partners, VTI tillsammans med Transdev, Rise, Combitech och Ericsson att kunna titta vidare på detta. EU-projektet startar den 1 januari 2020.
- Att vi lyckats få till denna satsning är också till stor del tack vare finansiering från Naturvårdsverket som tillsammans med in-kindinsatser från deltagande partners har stöttat arbetet med tillståndsansökan till Transportstyrelsen, säger Anna Anund.

- ELIN-projektet är samhällsrelevant, fortsätter Anna Anund. Det innebär tillgänglighet för alla och det är bra att samarbeta kring något fysiskt och konkret. I framtiden kommer vi inte köra bil om vi inte måste, självkörande bussar innebär mobilitet för alla, barn och äldre. Det är bra då vi vet att mobilitet ökar livskvaliteten och hälsan.

Bussarna börjar rulla med start den 6 december 2019. Välkommen att åka med!  Läs mer på ridethefuture.se

Färdväg och hållplatser på Campus Valla för autonoma bussarna. Färdväg och hållplatser på Campus Valla för autonoma bussarna.

 

 

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.