20 december 2018

LiU och Statens väg- och transportforskningsinstitut har under många år samarbetat kring transportforskningen. En gemensam samverkansplattform, EAST Transport, ska nu på ett strategiskt sätt exponera samarbetet framför allt inom tre styrkeområden.

Red button STOP on the bus. Bus with yellow handrails and blue seats. Photo with the sun effect, glare on the lens from the light. Spacious interior of the bus, bright button with focus Foto bordyugSyftet med samverkansplattformen EAST Transport (Efficient and Sustainable Transport) är att lyfta fram ett antal styrkeområden, där Linköpings universitet och Statens väg-och transportforskningsinstitut, VTI, redan idag har ett väl etablerat och konkurrenskraftigt samarbete.
Avsikten är också att identifiera områden med potential för ny forskningssamverkan.

Tomas Svensson, VTI, samt Peter Värbrand, LiU, i Key-husets foaje.
– LiU och VTI tecknade ett samverkansavtal 2014. Det har hänt väldigt mycket sedan dess, men den bild av verksamheten som vi ger utåt i dag står inte i paritet med allt vi gör inom transportforskningen, sade Peter Värbrand, vicerektor för samverkan vid LiU när han tillsammans med VTI:s generaldirektör Tomas Svensson inledde ett seminarium den 20 december.
– Har det verkligen bara gått fyra år sedan vi tecknade avtalet? kontrade Tomas Svensson (tv i bild).
– Sett till utvecklingen och omfattningen av forskningen fram till idag är mycket som börjar falla på plats. Det dags att vi uppmärksammar omvärlden på den breda forskning som VTI och LiU bedriver.

Och det är en hel del. Samarbetet mellan parterna omfattar 29 forskargrupper med helt olika perspektiv men med en gemensam ingång: hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

EAST Transport blir en gemensam kommunikationsportal för LiU och VTI. Från start blir den en slags fortsättning på den det täta samarbetet inom transportforskning som bedrivits i många år.
Här ska det finnas rum för administrativ samverkan kring ansökningar och finansiering, internkommunikation och inte minst kommer plattformen förhoppningsvis få en publik del under nästa år.

Det är framför allt forskningssamarbetet inom tre gemensamma huvudområden som kommer att lyftas fram i den nya samverkansplattformen. Samtliga med bäring på den samhällsutmaningen att begränsa koldioxidutsläppen och därmed på allvar bidra till det nationella klimatmålet att reducera utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030, räknat från 2010 års nivå.

Ett styrkeområde handlar Hållbar mobilitet och framtida innovativa lösningar, till exempel smart uppkopplad infrastruktur, beteendeförändringar, nya kombinerade mobilitetslösningar eller genomtänkta stadsplaneringar.

Ett annat styrkeområde är Framtidens godstransporter. Transportbranschen står för en tredjedel av växtgasutsläppen, och tunga lastbilar står i sin tur för en fjärdedel av hela sektorns utsläpp. Forskningsområdet Framtidens godstransporter bygger på en trafikslagsövergripande systemsyn, med godstransporternas funktionalitet i fokus.

Det tredje styrkeområdet är inriktat på Framtidens fordonssystem. För att kunna dra nytta av den höga innovationstakten inom fordonsindustrin är det viktigt att förstå hur tekniken kan utnyttjas i ett systemperspektiv. Till exempel infrastruktur för energiförsörjningen, som laddstationer och elvägar. Inom ramen för forskningsområdet faller också förståelsen för interaktionen mellan människan och den nya tekniken.

Målen för arbetet med samverkansplattformen EAST Transport innefattar bland annat också samordning kring viktiga utlysningar, en systematisk användning av regionala nätverk och ansvaret för en löpande uppdatering av en forskargruppkatalog.

Porträtt Mattias Viklund, Magnus BlingeTill seminariet hade Mattias Viklund forskningschef på avdelningen samhälle, miljö och transport på VTI (tv i bild) samt Magnus Blinge, adjungerad professor i miljölogistik, sammanställt tankarna och förarbetet kring EAST Transport. Där fanns också en kort presentation av var och en av de 29 forskargrupperna.

– 2019 blir ett år av implementering. Det är en imponerande mängd transportforskning som genomförs och den behöver vi lyfta externt. Men det är lika viktigt att vi fångar upp kreativa idéer och utvecklar de befintliga samarbetena, sade Mattias Viklund, VTI.

Foto: iStock samt Gunilla Pravitz

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.