06 december 2019

Nu börjar Linköpings första självkörande buss att rulla på Campus Valla. Från och med idag finns möjligheten att åka med i detta rullande forskningsprojekt.

Magnus Johansson

Projektet, med namnet Elin, består av två självkörande bussar som trafikerar en två kilometer lång slinga på Campus Valla. Under en första drifttest används en buss fram till att projektet är i full drift med två bussar i början av nästa år.

Slingan startar vid Blå havet, fortsätter Corson ner till Campushallen och går sen bussgatan tillbaka. Åtta markerade hållplatser finns under vägen och hela resan tar 10 - 15 minuter, beroroende på bland annat trängsel och hinder i vägen.

Kundvärd övervakar körningen

Sträckan trafikeras sju dagar i veckan under dagtid men det finns ingen exakt tidtabell. De kommer också vara tillgänglighetsanpassade för vanlig rullstol.
Bussen kör själv men det finns alltid en kundvärd ombord som övervakar körningen. Det kostar inget att åka med bussen, som tar 10 - 13 passagerare, men den är inte en del av den ordinarie kollektivtrafiken.

Bussarna är en del av ett forskningssamarbete om hållbar mobilitet inom ramen för LiU:s och VTI:s strategiska partnerskap. Projektet Elin är ett samarbete mellan Linköpings universitet, VTI, Linköpings kommun, Östgötatrafiken, Science Park Mjärdevi, RISE, Transdev och Akademiska Hus.

Bussarna börjar rulla med start den 6 december 2019. Välkommen att åka med! Läs mer på ridethefuture.se

 

 

Video

 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.