Barn, kultur och konsumtion

Ung pojke som leker med en kamera

Hur deltar barn i, och görs till del av, olika kulturella och kommersiella praktiker? Utifrån samtida och historiska aspekter granskas vardagliga visuella, materiella och konsumtionskulturella praktiker.


Forskningsprojekt

Forskare

Organisation