Informationssystem

Samspelet mellan människa och teknik

Informatik
Informationssystem Alexander Åkerberg

Här bedrivs forskning som handlar om att utveckla, använda, förändra och värdera IT i myndigheters och företags verksamheter. Forskningen bidrar till kunskap om hur IT-system utvecklas och används av människor i organisationer och i samhället.

Forskningen och forskarutbildningen inom ämnet bedrivs under benämningen informatik eller informationssystemutveckling och sker i nära samverkan med externa partners i både offentlig sektor och i näringslivet samt med nationella och internationella partners. 

Informatiken kommer även in som en viktig del inom Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER, ett samarbete mellan LiU och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

På gång Visa/dölj innehåll

EGOV 2022

Fokus för konferensen är digitalisering inom den offentliga sektorn. Teman som berörs handlar bland annat om hur vi utvecklar digitala tjänster, skapar mera öppna och demokratiska samhällen och offentliga organisationer, hur vi kan skapa deltagande och förstå utveckling och användning av sociala medier och samhällets omvandling i en digital era. 

Börjar 06 september 2022 kl. 00.00
Slutar 08 september 2022 kl. 00.00
Plats Campus Valla, Linköping
Kontakt Ida Lindgren
013-28 26 69

Forskning Visa/dölj innehåll

Närliggande forskning Visa/dölj innehåll

Nyheter informationssystem Visa/dölj innehåll

Lästips Visa/dölj innehåll