Digitalisering

En stark förändringskraft i samhället där LiU har framstående forskning som belyser hur digitaliseringen påverkar våra beteenden och relationer till offentlig service. E-förvaltning, e-tjänster och elektronisk identifiering är några specialområden.

Digitaliseringen sveper över oss och inom allt fler områden. Det som tidigare sköttes genom personliga telefonsamtal, möten eller brev hanteras nu via olika typer av e-tjänster, inte sällan via mobila enheter. Vi identifierar oss via mobila-ID, sköter bankärenden i mobilen och samverkar med myndigheter via olika typer av digitaliserade tjänster.

Vid LiU bedrivs framstående forskning kring hur digitaliseringen påverkar oss som medborgare och våra relationer till myndigheter och samhällsservice. Forskningen fokuserar även på hur digitaliseringen påverkar organisationerna och deras medarbetare. Några exempel är forskning kring användning, utvärdering och utveckling av e-tjänster inom offentlig sektor. Hur påverkas våra beteenden och använder vi funktionerna som det var tänkt? Hur ska de offentliga systemen transformeras över tid, med hänsyn tagen till kompetens och tillit?

Digitalisering i den smarta staden är ett annat forskningsområde som också kopplas till några av samhällets stora utmaningar som urbanisering och klimatförändringar.
Elektronisk identifiering är ännu ett viktigt område liksom hur digitaliseringen påverkar demokratin och de demokratiska processerna, inte minst på lokal nivå.

Forskning

Forskning inom respons- och räddningssystem

CARER – Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet.

Datahall

Megabytes vs Megawatts: Att förstå infrastrukturella spänningar mellan datahallar och elnät för en hållbar digitalisering

Megabytes vs Megawatts är ett forskningsprojekt som studerar datahallar och deras miljöhållbarhet.

Digitalt stödprogram - leva med hjärtsvikt

Nyheter

porträtt kvinnlig forskare.

Kommunikation mellan människor viktig när AI:n kommer in

Doktoranden Elinor Särner studerar hur Artificiell intelligens påverkar planering av energisystem och människors roll i det arbetet. AI i systemet kan försvåra möjligheten att se vad som orsakar olika beteenden.

Kvinnlig och manlig forskare.

Ny teknik i smarta bostäder kräver eftertanke

Vi tjänar på att tänka efter innan ny teknik installeras i våra bostäder. Det noterar LiU-forskarna efter att ha studerat de smarta hemsom visades under den stora bostadsmässan i Vallastaden 2017.

En kvinna använder mobilen för att få fram information om sockernivå i blodet.

Digitalisering och hållbarhet – en avgörande faktor för ett konkurrenskraftigt samhälle

Den digitala klyftan är stor i EU. Över hälften har inte höghastighetsinternet i sina hem. Irina Kolupaieva är gästforskare vid LiU, hon har forskat om digitalisering och brinner för att det digitala samhället ska vara en självklarhet för alla.