Digitalisering

- en stor samhällelig förändringskraft

En man sitter på en bänk i skogen och surfar på mobiltelefon
Digitaliseringen påverkar allt och alla.

En stark förändringskraft i samhället där LiU har framstående forskning som belyser hur digitaliseringen påverkar våra beteenden och relationer till offentlig service. E-förvaltning, e-tjänster och elektronisk identifiering är några specialområden.

Digitaliseringen sveper över oss och inom allt fler områden. Det som tidigare sköttes genom personliga telefonsamtal, möten eller brev hanteras nu via olika typer av e-tjänster, inte sällan via mobila enheter. Vi identifierar oss via mobila-ID, sköter bankärenden i mobilen och samverkar med myndigheter via olika typer av digitaliserade tjänster.

Vid LiU bedrivs framstående forskning kring hur digitaliseringen påverkar oss som medborgare och våra relationer till myndigheter och samhällsservice. Forskningen fokuserar även på hur digitaliseringen påverkar organisationerna och deras medarbetare. Några exempel är forskning kring användning, utvärdering och utveckling av e-tjänster inom offentlig sektor. Hur påverkas våra beteenden och använder vi funktionerna som det var tänkt? Hur ska de offentliga systemen transformeras över tid, med hänsyn tagen till kompetens och tillit?

Digitalisering i den smarta staden är ett annat forskningsområde som också kopplas till några av samhällets stora utmaningar som urbanisering och klimatförändringar.
Elektronisk identifiering är ännu ett viktigt område liksom hur digitaliseringen påverkar demokratin och de demokratiska processerna, inte minst på lokal nivå.

Forskning

Nyheter