Digitalisering

En stark förändringskraft i samhället där LiU har framstående forskning som belyser hur digitaliseringen påverkar våra beteenden och relationer till offentlig service. E-förvaltning, e-tjänster och elektronisk identifiering är några specialområden.

Digitaliseringen sveper över oss och inom allt fler områden. Det som tidigare sköttes genom personliga telefonsamtal, möten eller brev hanteras nu via olika typer av e-tjänster, inte sällan via mobila enheter. Vi identifierar oss via mobila-ID, sköter bankärenden i mobilen och samverkar med myndigheter via olika typer av digitaliserade tjänster.

Vid LiU bedrivs framstående forskning kring hur digitaliseringen påverkar oss som medborgare och våra relationer till myndigheter och samhällsservice. Forskningen fokuserar även på hur digitaliseringen påverkar organisationerna och deras medarbetare. Några exempel är forskning kring användning, utvärdering och utveckling av e-tjänster inom offentlig sektor. Hur påverkas våra beteenden och använder vi funktionerna som det var tänkt? Hur ska de offentliga systemen transformeras över tid, med hänsyn tagen till kompetens och tillit?

Digitalisering i den smarta staden är ett annat forskningsområde som också kopplas till några av samhällets stora utmaningar som urbanisering och klimatförändringar.
Elektronisk identifiering är ännu ett viktigt område liksom hur digitaliseringen påverkar demokratin och de demokratiska processerna, inte minst på lokal nivå.

Forskning

Bild som illustrerar dataprogrammering med olika symboler.

Adaptiv programvara för heterogena edge-cloud system - ASTECC

ASTECC är ett femårigt forskningsprojekt  inom programvaruteknik vid Institutionen för datavetenskap. Det finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).

Forskning inom respons- och räddningssystem

CARER – Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet.

Virtuella världar: digital teknik i styrning av klimat och biologisk mångfald

Virtuella världar undersöker digitala teknikers roll i styrning av frågor om klimatförändringar och biologisk mångfald. Programmet granskar hur tekniken kan förbättra miljöstyrning och inkludera lokal kunskap för hållbar utveckling.

Nyheter

En kvinna använder mobilen för att få fram information om sockernivå i blodet.

Digitalisering och hållbarhet – en avgörande faktor för ett konkurrenskraftigt samhälle

Den digitala klyftan är stor i EU. Över hälften har inte höghastighetsinternet i sina hem. Irina Kolupaieva är gästforskare vid LiU, hon har forskat om digitalisering och brinner för att det digitala samhället ska vara en självklarhet för alla.

Digitala trådar byggda på AI i nytt forskningsprojekt

Linköpings universitet, Volvo Construction Equipment, Bosch Thermoteknik, Mälardalens högskola och Addiva går samman för att främja resurseffektivitet och cirkularitet inom den svenska tillverkningsindustrin.

Hans pension på paus efter mejlet från familjen Bonnier

Det är inte alla som plötsligt får ett mejl från Carl-Johan Bonnier med en inbjudan till möte på Bonniers huvudkontor i Stockholm. Men så blev det för professor Hans Sjögren som nu kommer att göra en vetenskapligt grundad undersökning.