Kommunikation och samverkan

Universitetets forskning och kunskap ska finnas tillgänglig för samhället.

Vid Linköpings universitet finns en enorm tillgång på kunskap. Jag stöttar medarbetare i att dela med sig av sin forskning till det omgivande samhället.

Mitt uppdrag

I mitt uppdrag som kommunikatör ingår exempelvis att

  • producera innehåll så som text, bild samt layout
  • arbeta med IKOS webbsidor på liu.se
  • planera, genomföra, analysera och följa upp kommunikationsinsatser
  • strategiskt arbeta med IKOS externkommunikation

Samverkansråd

Jag är sekreterare för IKOS samverkansråd.

Publikationer

Kollegor på IKOS

Organisation