Kommunikation och samverkan

Universitetets forskning och kunskap ska finnas tillgänglig för samhället. Med genomtänkt externkommunikation bidrar vi till samhällsutvecklingen.

Vid Linköpings universitet finns en enorm tillgång på kunskap. Jag stöttar medarbetare i att dela med sig av sin kunskap och forskning till det omgivande samhället.

Hör gärna av dig om du har frågor och funderingar kring forskningskommunikation eller om du har forskning/aktiviteter du vill ha stöd i att kommunicera.  

Mitt uppdrag

I mitt uppdrag som kommunikatör ingår exempelvis att

  • producera innehåll så som text (nyheter), bild samt layout
  • arbeta med IKOS webbsidor på liu.se
  • planera, genomföra, analysera och följa upp kommunikationsinsatser
  • strategiskt arbeta med IKOS externkommunikation

Samverkansråd

Jag är sekreterare för IKOS samverkansråd.

Campus Norrköping 

Jag har mitt kontor på Campus Norrköping, men vissa dagar sitter jag i IKOS lokaler på Campus Valla och på Kommunikations- och marknadsavdelningen, också den på Campus Valla.

Kommunikatörer på IKOS

Organisation