Kommunikation och samverkan

Universitetets forskning och kunskap ska finnas tillgänglig för samhället. Med genomtänkt externkommunikation bidrar vi till samhällsutvecklingen och en reflekterande samhällsdebatt baserad på kunskap. 

Vid Linköpings universitet finns en enorm tillgång på kunskap. Jag stöttar medarbetare i att dela med sig av sin kunskap och forskning, i att kommunicera med det omgivande samhället. Externkommunikation har inte bara en demokratisk funktion utan bidrar också till att öka Linköpings universitets synlighet och därmed stärka vårt varumärke.

Hör gärna av dig om du har frågor och funderingar kring forskningskommunikation eller om du har forskning/aktiviteter du vill ha stöd i att kommunicera.  

Mitt uppdrag

I mitt uppdrag som kommunikatör ingår att

utveckla IKOS strategi för externkommunikation

planera, genomföra, analysera och följa upp kommunikationsinsatser

• arbeta med IKOS sidor på liu.se

• producera innehåll så som text, bild och rörlig bild. 

Samverkansråd

Jag är sekreterare för IKOS samverkansråd.

Du hittar mig på Campus Norrköping 

Jag har mitt kontor på Campus Norrköping, men vissa dagar sitter jag i IKOS lokaler på Campus Valla och på Kommunikations- och marknadsavdelningen, också den på Campus Valla.

Kommunikatörer på Institutionen för kultur och samhälleVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll