Fotografi av Jonas Roslund

Jonas Roslund

Kommunikatör

Forskningskommunikatör och presskontakt för frågor inom humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap.

Presentation

Jag är forskningskommunikatör inom humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. Min uppgift är att sprida ny forskning till en bredare allmänhet. Som presskontakt hjälper jag media att hitta rätt personer och svarar på frågor.

Jag är på ständig spaning efter vetenskapliga artiklar och avhandlingar som kan väcka intresse utanför den akademiska sfären. Jag håller kontakt med forskare och bevakar vad som händer inom mina områden på Linköpings universitet.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Presskontakt inom humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap
  • Skriva pressmeddelanden om ny forskning från Linköpings universitet.
  • Skriva artiklar för liu.se och Liu Magasin.
  • Hålla workshops kring populärvetenskaplig kommunikation för doktorander och forskare.

Presskontakter inom andra ämnesområden

Forskningskommunikations- och pressenheten