Kommunikatör inom flera forskningsverksamheter

Jag kommunicerar om forskning kring prioriteringar i vården och naturvetenskap- och teknikdidaktik.

Jag arbetar för Prioriteringscentrum, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) och Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID). På dessa arbetsplatser jobbar jag bland annat med webb, sociala medier, digitala nyhetsbrev, konferenser samt framtagande av informationsmaterial och verksamhetsberättelser. Arbetet innefattar både strategiskt och operativt kommunikationsarbete. Jag är anställd vid Kommunikations- och marknadsavdelningen. 

Publikationer

Mina arbetsplatser

Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM)

Institutioner som mina verksamheter tillhör