Fotografi av Eva Bökman

Eva Bökman

Kommunikatör

Jag arbetar på Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla, samordna och sprida kunskap om våld mot barn och unga. Min dagliga gärning handlar om att nå ut med kunskap till yrkesverksamma möter utsatta barn i samhället.

Prioriterade arbetsuppgifter på mitt bord

I Barnafrids verksamhet bidrar jag genom att:

  • planera, genomföra och utvärdera externa kommunikationsinsatser
  • erbjuda kommunikationsstöd till Barnafrids medarbetare
  • leda och samordna projekt 
  • arbeta med omvärldsbevakning
  • skriva och bearbeta texter
  • utveckla och underhålla Barnafrids webbplats

Barnafrids arbete sker i enlighet med Barnkonventionen och de hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 som handlar om att förebygga och stoppa våld och exploatering av barn (framförallt delmål 16.2).

Globala mål, agenda 2030 Foto Mornils, Christina

 

Säg hej till mina kollegor på Barnafrid!

LiU:s organisation — här hittar du mig

Mina kollegor på Forskningskommunikations- och pressenheten