Kommunikatör på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Mitt främsta fokus ligger på webbkommunikation och jag ansvarar för att skapa och uppdatera IEI:s externa och interna webbsidor

Jag fungerar som stöd för IEI:s medarbetare i kommunikationsfrågor och jobbar för att tillgängliggöra den forskning och utbildning som ryms inom institutionen.

I min roll som kommunikatör så planerar, genomför, utvecklar och utvärderar jag olika kommunikationsinsatser. Jag tar fram kommunikations- och aktivitetsplaner, koordinerar olika projekt samt fungerar som bollplank för ledning och medarbetare i kommunikationsfrågor.

Hör gärna av dig med frågor och funderingar om kommunikation!

Mina uppdrag är knutna till dessa avdelningar vid IEI Visa/dölj innehåll

Forskarskola och forskningscentra

Kommunikatörer på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Visa/dölj innehåll

Kollegor på Webb- och medialabbenheten (WEME) Visa/dölj innehåll

Här arbetar jag Visa/dölj innehåll