Kommunikatör på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Mitt främsta fokus ligger på webbkommunikation och jag ansvarar för att skapa och uppdatera IEI:s externa och interna webbsidor

Jag fungerar som stöd för IEI:s medarbetare i kommunikationsfrågor och jobbar för att tillgängliggöra den forskning och utbildning som ryms inom institutionen.

I min roll som kommunikatör så planerar, genomför, utvecklar och utvärderar jag olika kommunikationsinsatser. Jag tar fram kommunikations- och aktivitetsplaner, koordinerar olika projekt samt fungerar som bollplank för ledning och medarbetare i kommunikationsfrågor.

Hör gärna av dig med frågor och funderingar om kommunikation!

Mina uppdrag är knutna till dessa avdelningar vid IEI

Kommunikatörer på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Kollegor på Webb- och medialabbenheten (WEME)

LiU som arbetsplats

Här arbetar jag