Fotografi av Anna-Karin Thorstensson

Anna-Karin Thorstensson

Enhetschef, Kommunikatör

Jag leder Forskningskommunikations- och pressenheten på KOM. Mitt huvuduppdrag är att tillsammans med mina medarbetare sprida kännedom om den forskning som bedrivs vid universitetet och om hur den kan komma samhället till nytta.

Publikationer

2023

Anna-Karin Thorstensson (Redaktörskap) (2023) LiU Magazine
Anna-Karin Thorstensson (Redaktörskap) (2023) LiU Magasin
Anna-Karin Thorstensson (Redaktörskap) (2023) LiU Magasin

2022

Anna-Karin Thorstensson (Redaktörskap) (2022) LiU Magasin