Kommunikatör vid IDA

Jag är anställd vid Forskningskommunikations- och pressenheten (FOKOM) och arbetar främst med att kommunicera forskningen vid Institutionen för datavetenskap.

I mitt uppdrag ingår att vara webbredaktör för IDA på liu.se.

Min bakgrund

Innan jag började arbeta professionellt med kommunikation var jag verksam som forskare i Sverige och Australien. Jag har en doktorsexamen inom naturvetenskap med vidareutbildning inom journalistik och kommunikation.

Mer om verksamheten vid IDA

Organisation - min anställning

Kollegor vid Forskningskommunikations- och pressenheten (FOKOM)

Mer om forskningen vid Linköpings universitet