Fotografi av Marie Beckman

Marie Beckman

Kommunikatör

Jag är kommunikatör vid Institutionen för datavetenskap (IDA) och stöttar verksamheten i den externa kommunikationen på liu.se.

Kommunikatör vid IDA

Jag är anställd vid Forskningskommunikations- och pressenheten (FOKOM) och arbetar med digital kommunikation vid Institutionen för datavetenskap. 

Fokus i mitt uppdrag ligger på att kommunicera institutionens forskning. I detta ingår att vara webbredaktör för IDA på liu.se.

Min bakgrund

Innan jag började arbeta professionellt med kommunikation var jag verksam som forskare i Sverige och Australien. Jag har en doktorsexamen inom naturvetenskap med vidareutbildning inom journalistik och kommunikation.

Mer om verksamheten vid IDA och några artiklar jag producerat

Organisation - min anställning

Kollegor vid Forskningskommunikations- och pressenheten (FOKOM)

Mer om forskningen vid Linköpings universitet