Presentation

Som forskningskommunikatör är mitt uppdrag att sprida nya forskningsrön om teknik och naturvetenskap nationellt såväl som internationellt. I rollen som presskontakt hjälper jag media och press att hitta rätt person och svara på frågor.

form av artiklar, nyhetstexter och pressmeddelanden berättar jag och mina kollegor om hur ny kunskap kommer till nytta och glädje i samhället. 

Min huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Presskontakt inom teknik och naturvetenskap.
  • Skriver pressmeddelanden och artiklar om aktuell forskning.
  • Medverkar i innehållsredaktion vid LiU och LiU Magasin.
  • Ansvarar för WASP-kommunikationen på LiU.

Presskontakter inom andra områden

Mina kollegor vid Forskningskommunikations- och pressenheten