Fotografi av Jonathan Pakvis

Jonathan Pakvis

Kommunikatör

Jag jobbar brett med kommunikation för NAISS, en nationell akademisk forskningsinfrastruktur för superdatorer i Sverige.

Kommunikatör för NAISS

Jag tillhör Forskningskommunikations- och pressenheten (FOKOM) under Kommunikations- och marknadsavdelningen vid LiU.

Tidigare har jag arbetat många år med studentrekryterande kommunikation på Tekniska fakultetens kansli (TFK). Sedan januari 2024 är jag kommunikatör för NAISS – National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden, en ny centrumbildning som LiU står värd för. NAISS tillhandahåller forskningsinfrastruktur i form av superdatorer, lagring och datatjänster för hela det akademiska Sverige. 2024-2025 ska NAISS upphandla och installera en ny superdator, Arrhenius, på Campus Valla.

Hos NAISS jobbar jag brett med många olika insatser. Det här är några exempel på vad jag gör:

  • Översyn av grafisk profil
  • Framtagning av mallar
  • Utveckling och uppdatering av NAISS hemsida naiss.se (WordPress)
  • Layout och redigering av årsrapporter
  • Framtagning av kommunikationsplan
  • Planering av kommunikationsinsatser i samband med Arrhenius-projektet
  • Kommunikationsstöd i anslutning till event som konferenser
  • Etablering av LinkedIn-sida för NAISS
  • Skriva nyhetsartiklar, ta fram copy och redigera texter
  • Ta fram bilder och fotografera 

Organisation

FOKOM-kollegor

NAISS webbplats