Fotografi av Jonathan Pakvis

Jonathan Pakvis

Kommunikatör

Kommunikatör vid Tekniska fakultetskansliet

Jag tillhör Webb- och medialabbenheten (WEME) under Kommunikations- och marknadsavdelningen men har min arbetsplats på Tekniska fakultetens kansli (TFK). Här jobbar jag med rekryterande kommunikation för den externa webben.

Jag skriver programtexter för fakultetens utbildningar och redigerar tillhörande programsidor, men jobbar även med textgranskning och copy för bland annat marknadsföring och interna ändamål. Jag skriver nyhetsartiklar ibland, redigerar bilder och fotograferar gärna själv vid behov.

Jag sitter som kommunikatörsrepresentant i Programnämnden för maskinteknik och design (MD-nämnden), som bland annat äger civilingenjörsprogrammen i maskinteknik och design- och produktutveckling. Dessutom är jag dataskyddskontaktperson på kansliet.

Utöver detta ingår jag sedan 2021 i en central arbetsgrupp som ansvarar för hela universitetets Google Ads-konton.

Organisation

Kollegor