Fotografi av Anna Elvin

Anna Elvin

Kommunikatör

Jag arbetar som forskningskommunikatör och är konsult på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Vår utbildning och forskning spänner över ett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design.   

Forskningskommunikation 

Mitt arbete handlar om att förmedla forskning och vetenskaplig information både internt och externt.

Det innebär att förklara svåra och komplexa ämnen på ett lättförståeligt sätt, samt att presentera forskningens resultat och slutsatser på ett engagerande och intressant sätt.

Några av mina arbetsuppgifter:

  • skriva reportage och nyheter
  • ansvar över den interna kommunikationen på institutionen
  • stötta ledning och medarbetare i olika kommunikationsfrågor
  • webbredaktör på liu.se och på intranätet
  • planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser

Läsning

Mina avdelningar

Kollegor

Organisation