20 maj 2022

Idén kring en ny avdelning med forskning på området kunskap och demokrati har under en längre tid växt fram vid Institutionen för Tema. Med anledning av det var flera högt uppsatta politiker på besök i Temahuset under onsdagen för att träffa prefekt och forskare.

Temas prefekt Per Gyberg står tillsammans med flera politiker från centerpartiet i solen utanför Temahuset.
Muharrem Demirok (C), kommunalråd Linköping, Per Gyberg, prefekt vid Tema, Carin Ahlsen (C), andranamn på Centerpartiets kommunlista i Linköping, Linda Modig (C), riksdagsledamot och vice partiordförande, David Bastviken, professor vid Tema, Felix Grönqvist (C), partiombudsman och Lars Vikinge (C), borgmästare i Linköping Ingrid Leo

Ett nytt tema med fokus på kunskap och demokrati är något som diskuterats på Institutionen för Tema sedan hösten 2018. En omvärldsutredning har gjorts och prefekt Per Gyberg har haft dialog med rektor och dekaner. Just nu finns ärendet för behandling hos dekanerna vid Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap.

– Jag har bara fått positiva signaler. Det här är ett område som går i linje med att Tema ska fånga upp de stora samhällsutmaningarna. Vi ser det här som viktigt för hela LiU och det finns mycket angelägen forskning vid universitetet som vi kommer att kunna väva in i detta när det är dags, säger Gyberg.

Idén om det nya temat grundar sig bland annat i utmaningar som kommer med det stora informationsflöde som i dag når oss via exempelvis sociala medier. Det handlar om frågor som hur människor ska kunna skilja fakta från rena konspirationsteorier och hur kunskap och demokrati hör ihop.

– Skärningspunkten mellan kunskap och demokrati blir allt mer angelägen att förstå. Vi ser i dag hur människor kan välja att ignorera vad som är vetenskapligt belagt och istället lyssna på vad någon har att säga på Twitter, det här riskerar att urholka tilliten till de institutioner vi har.

Inbjudan till politikerbesöket gick initialt till Linköpings kommunalråd Muharrem Demirok, som utbildade sig vid Tema och även har suttit i Temas styrelse.

– Demirok är väl insatt i Temas verksamhet. Jag ställde frågan om han ville bolla den här idén med mig och han tog på eget initiativ med sig flera kollegor.

I mötet deltog, förutom Demirok, Linda Modig, riksdagsledamot och vice partiordförande för C, Lars Vikinge, borgmästare i Linköping, Carin Ahlsen, andranamn på C:s kommunlista i Linköping samt Felix Grönqvist, partiombudsman.

Politikerna fick en presentation av forskningsprojektet "Rättvis omställning: det fossilfria samhällets platser, politik och etik" av Eva Lövbrandt, biträdande professor. Sedan presenterade Dick Magnusson, universitetslektor, Samhällsplanerarprogrammet och forskningsprojektet "Planerare som agenter för omställning till hållbara städer". David Bastviken, professor i miljövetenskap, visade Temas labb och berättade om flera av de banbrytande upptäckter som gjorts där genom åren.

Vad kom ni fram till under mötet?

– De tyckte idén var viktig och vi ska ha fortsatta diskussioner. Väldigt kul var också att de uppskattade David, Eva och Dicks presentationer, jag kan tänka mig att det blir ringar på vattnet även där.

Relaterat innehåll

Organisation

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.