17 maj 2018

Nu är det klart vilka tre lärare som fick pris som Årets pedagog. Efter att ha samlat in nomineringar från studenter utsåg studentkårerna LinTek, StuFF och Consensus slutligen varsin vinnare.

Årets pedagoger 2018

Årets pedagoger är:

StuFF

Jonathan Josefsson, Institutionen för Tema

Motivering: Jonathan är en pedagog som alltid sätter studenternas lärande i första hand. Med vardagsnära och konkreta exempel sätter han teorin i sitt sammanhang och stimulerar reflektion bland studenterna. Vid seminarium ställer han ofta motfrågor av framåtsyftande karaktär, och med en tvist, som ofta tvingar studenter att fundera en extra gång och verkligen reflektera över det som behandlas. Tiden för seminarierna disponeras på det sätt att studenterna känner att det värt och utvecklande att gå på dem. Vid utvärdering av kurser är Jonathan lyhörd och tar till sig av studenternas åsikter. Han är öppen för förändring och bemöter studenter på ett föredömligt sätt. Jonathan är väldigt mån om att utveckla sin undervisning men också för att hjälpa sina studenter att utvecklas.

LinTek

Marco Kuhlmann, Institutionen för datavetenskap (IDA)

Motivering: Marco sticker ut i mängden bland de andra nominerade lärarna 2018. Inte bara är han en inspirerande och engagerad föreläsare utan han ger sina studenter lite mer. Bland annat en uppdaterad kurshemsida med extra verktyg där studenterna kan ta till sig kursen på egen hand, tydlig kommunikation och en nivå på kursen som får studenterna att skryta om att ha haft honom som lärare. Det är kombinationen av roliga föreläsningar, prövande laborationer och digitala verktyg som gör studenterna aktiva och engagerade i lärandet som gör att vi valt Marco Kuhlmann till vinnare av Gyllene Moroten 2018.

Consensus

Towe Hedbom, Institutionen för medicin och hälsa (IMH)

Motivering: Towes sätt att lära ut profileras av att känna med studenterna samt dra paralleller till sin egen tid som student och nyutexaminerad. Att få bekräftelse för att man inte är ensam med att ha varit osäker och ny är givande och dämpar den oro som finns inför att en dag förväntas komma ut i yrket och "kunna allt". Som basgruppshandledare är Towe alltid både engagerad och engagerande på så vis att hon gör sitt yttersta för att studenterna självständigt ska lösa de problem de ställs inför, men genom att ställa rätt frågor vid rätt tillfällen ändå leda gruppen på rätt väg. Allt detta förmedlar Towe med en härlig och avspänd humor, en respekt för studenterna som jämställda. Towe har inget behov av att bevisa någon sorts hierarkisk hävd vilket gör att man aldrig känner att några frågor är för dumma.


Foto: Charlotte Perhammar

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.